Menu
JPR Advocaten

Faillissementsverslagen

Als het faillissement van een van uw klanten wordt uitgesproken, wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dat faillissement. Deze ontwikkelingen in het faillissement kunt u terug vinden in het faillissementsverslag. Het faillissementsverslag is een verslag dat de curator periodiek dient te maken. Artikel 73a van de faillissementswet bepaalt dat de curator dit verslag telkens na verloop van drie maanden dient uit te brengen. Dit betreft een openbaar verslag. In dat openbare verslag geeft de curator een overzicht van het nieuws dat zich heeft afgespeeld in die periode. Deze openbare verslagen zijn veelal online te vinden. Indien er faillissementsverslagen zijn die u niet online kunt vinden, kunt u deze faillissementsverslagen eventueel opvragen bij de rechtbank.

Overzicht inhoud faillissementsverslagen

De (meeste) curatoren werken met een standaard model voor de faillissementsverslagen. Op deze manier komen de belangrijkste aspecten aan bod. Dit model is voorgeschreven door Recofa. Hieronder zal ik een overzicht geven van de onderwerpen die in dit verslag aan bod komen en per onderwerp kort daarop ingaan.

Inventarisatie

Wat waren de (verlies)cijfers van de gefailleerde vennootschap en wat was de oorzaak van het faillissement?

Personeel

Hoeveel personeel was er in dienst en (wanneer) zijn deze ontslagen?

Activa

Had de gefailleerde vennootschap (on)roerende goederen en/of andere bezittingen, zijn deze verkocht en zo ja wat was de opbrengst daarvan?

Debiteuren

Wat was de omvang van de debiteurenportefeuille en hoeveel is daar nog van binnengekomen?

Bank / Zekerheden

Wat was de vordering van de bank en heeft de bank zekerheden bedongen voor deze vordering? Indien dat het geval is, dan heeft dat uiteraard invloed op de vraag hoeveel geld er in de boedel terecht komt.

Doorstart / Voortzetten

Is er een doorstart gemaakt en wat heeft die doorstart opgeleverd? Maar ook een verantwoording waarom juist die partij de doorstart maakt kunt u in dit hoofdstuk terugvinden.

Rechtmatigheid

Zijn er paulianeuze handelingen verricht of wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld?

Crediteuren

Wat is de omvang van de schulden? Denkt de curator tot een uitkering te kunnen komen aan (een deel van) de schuldeisers?

Procedure

Is de gefailleerde vennootschap nog betrokken bij een procedure die eventueel geld gaat opleveren?

Overig

Wat moet er allemaal nog gebeuren en wanneer denkt de curator het faillissement af te kunnen wikkelen?

Al deze onderwerpen bij elkaar geven een goed beeld van de omvang van het faillissement en ook krijgt u als schuldeiser in faillissementsverslagen een antwoord op de vraag of u nog enig zicht hebt op (gedeeltelijke) betaling van uw vordering. Voor een schuldeiser is het overigens goed om te weten dat niet altijd alles in het faillissementsverslag staat. Bepaalde gegevens of onderzoeken die een curator heeft verricht, bericht de curator in een brief aan de rechter-commissaris in het faillissement. Dit zijn veelal vertrouwelijke gegevens die (op dat moment nog) niet geschikt zijn om openbaar te worden gemaakt en dus niet geschikt zijn voor het openbare verslag. Deze brief wordt dan ook niet online geplaatst of openbaar gemaakt.

Mocht u als schuldeiser na het lezen van faillissementsverslagen nog steeds vragen hebben, kunt u ook altijd contact opnemen met (een medewerker van) de curator zelf. Lukt u dit niet, neem dan contact op met een advocaat om u daarbij van dienst te zijn.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: