Menu
JPR Advocaten

Exclusiviteitsovereenkomst

Partijen kunnen afspreken dat zij uitsluitend met elkaar zaken doen. Dit kan zowel onderhandelingen over een nog te sluiten overeenkomst als de uitvoering van een overeenkomst betreffen. Dit noemt men een exclusiviteitsovereenkomst.

Zeker bij langdurige en/of kostbare onderhandelingen is het daarom nodig een exclusiviteitscontract te sluiten of een exclusiviteitsbeding overeen te komen. Het is zaak goede afspraken te maken over de duur van de exclusiviteit, de voorwaarden waaronder de onderhandelingen mogen worden afgebroken en de eventuele gevolgen daarvan.

Bij handelsrelaties komt exclusiviteit aan beide zijden voor. Een leverancier kan met zijn afnemer afspreken dat hij alleen aan hem levert en een afnemer kan zich verbinden alleen van deze leverancier af te nemen. Op grond van het mededingingsrecht is niet alles toegestaan.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: