Menu
JPR Advocaten

e-Privacyverordening (ePV) en de e-privacyrichtlijn (ePR)

De ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving staan niet stil. Aan het wetgevingsproces van de nieuwe e-privacyverordening lijkt echter geen einde te komen. Deze nieuwe verordening gaat de oude e-privacyrichtlijn uit 2002 vervangen en zal invloed hebben op onder andere regels over cookies.

De e-privacyrichtlijn

De e-privacyrichtlijn (ePR) is in Nederland verwerkt in de Telecomwet en regelt de verwerking van persoonsgegevens in de telecommunicatiemarkt. De ePR heeft als doel om burgers die gebruik maken van elektronische communicatie, zoals via telefonie of sms, op een gelijke manier te beschermen binnen de hele EU. De regels uit de ePR gaan over beveiliging en vertrouwelijkheid van de elektronische communicatie, maar ook over spam, verkeers- en locatiegegevens (‘metadata’) en cookies.

De inhoud van de e-privacyverordening

Het wetgevingsproces van de e-privacyverordening (ePV) loopt al sinds 2017. Momenteel is het erg onzeker wat er precies in de ePV komt te staan. Als daar duidelijkheid over komt, dan berichten we daarover op onze website. Een aantal onderwerpen van de ePV zijn al wel zeker. Deze lichten we hier vast toe.

Cookies in de ePV

De ePV gaat de regels omtrent cookies makkelijker maken. Toestemming is dan waarschijnlijk niet meer verplicht voor het plaatsen van cookies en de informatie die de websitebeheerder verstrekt over de cookies moet via een aantal standaardiconen. Dan is voor de bezoeker in een oogopslag duidelijk wat de cookies doen.

Bovendien is het de bedoeling dat de bezoeker via zijn/haar internetbrowser al een hoop kan regelen met betrekking tot cookies. De regels gaan hoogstwaarschijnlijk ook effect hebben op cookiemuren.

Direct marketing in de ePV

Voor direct marketing gaan een aantal zaken veranderen. De bedoeling is dat alle direct marketing via opt-in gaat verlopen. Dat betekent dus toestemming geven voor het versturen en ontvangen van direct marketing vereist is.

Mogelijk gaan deze regels ook gelden voor zakelijke contacten, ook wel business-to-business of B2B genoemd. Voor het benaderen via direct marketing wordt dan onderscheid gemaakt tussen het e-mailadres van een specifiek persoon binnen een organisatie (jan@emailadres.nl) en een algemeen e-mailadres (info@emailadres.nl). Voor het eerste e-mail zal dan nog steeds toestemming nodig zijn, maar voor het tweede e-mailadres niet.

Knelpunten in het huidige voorstel

Op het moment lopen de onderhandelingen mis op een aantal knelpunten. De verhouding tussen de ePV en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is niet altijd duidelijk. Daarnaast is de juridische grond voor het verwerken van de data en metadata van elektronische communicatie nog niet helder.

De ePR legt veel regels op aan klassieke communicatiediensten, zoals telecomproviders. Het is de bedoeling dat de ePV geldt voor ‘nieuwere’ communicatietechnieken, zoals via apps en chats, maar daar is niet iedereen gelukkig mee.

Een aantal EU-lidstaten hebben zorgen geuit over de mogelijkheid tot het bestrijden van online fraude of misbruik van minderjarigen en hun data en willen dit opgelost zien.

In 2020 verwachten we een aantal updates met betrekking tot de ePV. Deze ontwikkelingen bespreken we in onze blogs en waar toepasselijk ook hier. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de inwerkingtreding van de verordening nog een aantal jaar op zich laat wachten.

Advies over de ePV of privacywetgeving nodig?

Bent u benieuwd wat de ePV voor u gaat betekenen? JPR Advocaten beschikt over ruime expertise en kennis op het gebied van de AVG en privacywetgeving, ook online. Schroom niet om contact op te nemen met één van onze advocaten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: