Menu
JPR Advocaten

Domeinnaamgeschillen, domeinnaamrecht en domeinnaamkaping

Bij domeinnaamgeschillen of domeinnaamkapingen wordt vaak de term domeinnaamrecht gebruikt. Domeinnaamgeschillen worden bij de rechter meestal via het merkenrecht, handelsnaamrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht. In dat opzicht is de benaming ‘domeinnaamrecht’ enigszins misleidend, nu voor civiele kwesties geen ‘echte’ domeinnamenrecht bestaat. Een domeinnamenwet ontbreekt. Wel kunnen domeinnaamgeschillen (zoals kwesties inzake domeinnaamkapingen) worden beslecht bij domeinnaamarbitrage instanties.

Domeinnamen en merken

Het gebruiken of geregistreerd houden van een domeinnaam waarin een merk van een ander voorkomt, zoals bij domeinnaamkaping, kan merkinbreuk opleveren bij vele domeinnaamgeschillen. Daarvoor moet aan de gebruikelijke merkinbreuk criteria zijn voldaan en moet de domeinnaam met het desbetreffende merk worden vergeleken. Meer informatie over merkinbreuk vindt u hier.

Domeinnamen en handelsnamen

Is er geen merk geregistreerd, dan kan het gebruik van een domeinnaam inbreuk maken op het handelsnaamrecht van een ander. Om met het gebruik van een domeinnaam inbreuk te maken op andermans handelsnaamrecht, moet deze domeinnaam ook als handelsnaam worden gebruikt. Dat is onder meer het geval indien men de domeinnaam opvat als een handelsnaam of indien deze domeinnaam een bedrijfsmatig karakter heeft. Een domeinnaam wordt in ieder geval niet als handelsnaam gebruikt wanneer de domeinnaam als contactgegeven wordt vermeld of wanneer de domeinnaam enkel geregistreerd wordt gehouden. Het doorlinken van een domeinnaam die de handelsnaam van een ander bevat naar een andere website, levert vaak geen inbreuk op indien het duidelijk is dat deze andere website niets te maken heeft met de handelsnaam van een ander.

Het oordeel van het publiek is doorslaggevend bij de vraag of een domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. Wordt de domeinnaam als handelsnaam gebruikt, dan dienen vervolgens de criteria voor handelsnaaminbreuk te worden ingevuld. Let op dat bij beschrijvende domeinnamen andere regels gelden!

Domeinnamen en het ongeoorloofde mededingingsrecht

Bieden het merkenrecht en het handelsnaamrecht geen uitkomst , dan kan nog worden bekeken of het ongeoorloofde mededingingsrecht een middel kan zijn bij domeinnaamgeschillen of domeinnaamkapingen. Het ongeoorloofde mededingingsrecht is bedoeld voor gevallen waarin door middel van oneigenlijke middelen domeinnamen worden nagebootst of gekaapt. Dat is meestal het geval bij concurrenten die bewust een domeinnaam registreren c.q. kapen om de andere concurrent dwars te zitten. Indien bijvoorbeeld een concurrent bewust een domeinnaam gebruikt die verwarring kan wekken met de domeinnaam van een nagebootste, en deze bewustheid kan worden aangetoond, dan kan op grond van het ongeoorloofde mededingingsrecht het gebruik van de nagebootste domeinnaam worden verboden.

Domeinnaamgeschillen en domeinnaamkapingen onderwerpen aan arbitrage

Naast de civiele rechter kan er ook voor worden gekozen om een domeinnaamgeschil voor te leggen aan een arbitrage-instantie. Via de Uniform Domain-Name Dispute Resolution Procedure kan een domeinnaamgeschil of een kwestie inzake domeinnaamkaping worden voorgelegd aan een arbitragecommissie, zoals van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Er bestaan lokale varianten voor ‘lokale’ domeinnamen. Zo kunnen geschillen over Nederlandse .nl domeinnamen worden voorgelegd aan de SIDN. D.eu domeinnamen die eindigen op .eu kunnen worden voorgelegd aan het Czech Arbitrion Court (CAC). Per arbitrage instantie gelden vaak andere regels, maar in de kern komen deze regels erop neer dat kwade trouw registraties niet zijn toegestaan.

Slotsom

Voor domeinnamen, domeinnaamgeschillen en domeinnaamkapingen bestaan verschillende regels die over verschillende wetten en verdragen zijn verspreid. Men ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bent u in een domeinnaamgeschil beland of doet een domeinnaamkaping zich voor? Dan adviseert JPR Advocaten u graag over de (snelste en beste) stappen die u kunt nemen binnen het domeinnaamrecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: