Menu
JPR Advocaten

Mediation

Mediation

Mediation is een manier om een of meerdere conflicten in onderling overleg tot een oplossing te brengen. Dit overleg vindt plaats onder deskundige begeleiding van een mediator. Mediation is niet slechts het bereiken van een compromis, maar is juist gericht op het bereiken van consensus. Het verschil is een beter resultaat. Mediation leent zich in het bijzonder in geval van zakelijke geschillen en bij echtscheiding en andere familiezaken.

Mediation bij zakelijke geschillen

Er kunnen allerlei redenen zijn om mediation in te zetten bij zakelijke geschillen. Bijvoorbeeld omdat er onenigheid is binnen een maatschap. Of bij problemen met de bedrijfsopvolging, vooral in familiebedrijven. Daar spelen vaak ingewikkelde relaties waar een mediator een goede rol in kan spelen. Ook bij arbeidsconflicten tussen twee medewerkers of een conflict tussen een leverancier en een afnemer die al jarenlang zakendoen is mediation een goede manier om het geschil op te lossen.

Het komt soms voor dat partijen niet uitsluitend een onafhankelijke mediator willen, maar ook advies willen van iemand die kennis van zaken heeft. In dat geval kan JPR ook uitkomst bieden. Indien u dat wenst, kunnen wij u voorzien van een mediator die weet wat er speelt in uw branche en daar ook een gedegen advies over kan geven.

Mediation bij echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zeker van kinderen. U kunt daarop als ouders een positieve invloed hebben, door tijdens de echtscheiding met elkaar samen te werken. Samen via mediation de gevolgen van uw voorgenomen echtscheiding in zo goed mogelijk overleg regelen. Daarom werkt de mediator van JPR altijd aan een verbetering van de communicatie. Een echtscheiding regelen via mediation helpt problemen in de toekomst voorkomen.

Voordat de mediation wordt gestart, tekenen partijen een overeenkomst met elkaar en de mediator. Hieraan staan de spelregels van de mediation. Wat mogen partijen verwachten van elkaar en van de mediator. Niet alleen de mediator heeft een geheimhoudingplicht, ook partijen tekenen ervoor dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. De veiligheid blijft zodoende gewaarborgd. Er wordt informatie gegeven over de werkwijze van de mediator. Zo maakt hij bijvoorbeeld een verslag van ieder gesprek. Indien u wilt weten wat er verder in de overeenkomst staat, klik dan hier voor een volledige weergave daarvan.

Zoekt u een onpartijdige mediator?

De bemiddelaars van JPR zijn erop getraind om tijdens de mediation strikt neutraal te blijven. Als sprake is van een machtsverschil tussen partijen zorgen wij ervoor dat de zwakkere partij over voldoende kennis beschikt om als gelijkwaardige partij aan de mediation deel te nemen.

Bij JPR advocaten werken goed opgeleide en volledig gespecialiseerde en gecertificeerde mediators. Ieder van hen heeft een jarenlange ervaring in mediation (bemiddeling). Zij voldoen aan alle normen ten aanzien van kennis en vaardigheden en zijn aangesloten bij de specialisatieverenigingen vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Een aantal van hen heeft tevens de extra opleiding Collaborative Divorce gevolgd (CDH).

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: