Menu
JPR Advocaten

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen?

Als werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is er geen tussenkomst van UWV of kantonrechter nodig.

De afspraken tussen werkgever en werknemer worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd in een zogeheten beëindigingsovereenkomst (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst).

Vaststellingsovereenkomst en een WW-uitkering

Voor de werknemer is het meestal belangrijk dat hij/zij na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering. Dat is over het algemeen het geval, mits de vaststellingsovereenkomst op een goede wijze is geformuleerd. Zo moet onder andere in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen dat de beëindiging plaatsvindt op initiatief van de werkgever, dat geen sprake is van een dringende reden voor beëindiging en dat de werknemer ten aanzien van de beëindiging geen verwijt kan worden gemaakt. Daarnaast dient de ontslaggrond zorgvuldig te worden geformuleerd, nu daarin geen verwijt aan de kant van de werknemer besloten mag liggen.

Onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst

Naast de beëindiging zelf, kunnen er in de vaststellingsovereenkomst afspraken worden gemaakt over allerlei andere onderwerpen, zoals:

  • de opzegtermijn;
  • vrijstelling van werk;
  • de ontslagvergoeding;
  • een outplacement- en/of opleidingsbudget;
  • het al dan niet mogen behouden van laptop, telefoon, gereedschap, etc.;
  • het terugbetalen van (studie)schulden;
  • getuigschrift, referentie, aanbeveling op LinkedIn, etc.; en
  • over het al dan niet gebonden blijven aan een concurrentie- en/of relatiebeding.
  • de gevolgen voor het pensioen.
  • finale kwijting.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte

Als een werknemer ziek is, is het meestal niet verstandig om tijdens de eerste twee ziektejaren in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Een werknemer heeft gedurende de eerste twee ziektejaren namelijk recht op loondoorbetaling en op de werkgever rust de verplichting om een aantal re-integratiemaatregelen te treffen. Als een werknemer instemt met een vaststellingsovereenkomst tijdens de eerste twee ziektejaren, loopt hij bovendien het risico dat een ziektewetuitkering geheel of gedeeltelijk door het UWV wordt geweigerd. De werknemer zal in dat geval ook geen recht hebben op een WW-uitkering, aangezien hij/zij nog ziek is en dus niet beschikbaar is voor een baan elders.

Als u als werknemer (toch) wilt instemmen met een vaststellingsovereenkomst gedurende ziekte, is het altijd verstandig eerst juridisch advies in te winnen.

Kosten/tarieven vaststellingsovereenkomst

Vaak wordt in de vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de werkgever een vergoeding voor de juridische kosten van de werknemer betaalt. Hierdoor maakt de werknemer vaak niet of nauwelijks kosten om juridisch advies in te schakelen.

Wij helpen u graag bij de onderhandelingen en het op een juiste wijze vastleggen van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Vaststellingsovereenkomst
Direct contact opnemen? Bel
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: