Menu
JPR Advocaten

De Nieuwe Franchisewet

De Wet Franchise zal per 1 januari 2021 in werking treden. Zodra de Wet Franchise van kracht wordt moeten franchisegevers en franchisenemers zich conformeren aan deze wet. Dit betekent dat er werk aan de winkel is.

Franchiseorganisaties moeten ervoor zorgen dat hun franchiseovereenkomst per inwerkingtreding van de Wet Franchise voldoet aan de eisen van deze wet.
Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsregeling, maar die heeft alleen betrekking op bepaalde artikelen (goodwill, post-contractueel
non-concurrentiebeding en instemming). Franchiseorganisaties krijgen voor bestaande franchiseovereenkomsten aldus een termijn van twee jaar om hun franchiseovereenkomsten in lijn te brengen met de Wet Franchise. Voor de franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten geldt deze overgangsregeling niet.

Legal Scan

JPR heeft een tool ontwikkeld om voor uw franchiseorganisatie een vliegende start te realiseren. Wij scannen uw franchiseovereenkomst op alle essentiële onderdelen zodat voor u direct inzichtelijk is op welke punten uw franchiseovereenkomst aanpassing behoeft om te voldoen aan de Wet Franchise.

Voor deze Legal Scan rekenen wij een vast bedrag van € 365,-.

Naar aanleiding van de Legal Scan passen wij de franchiseovereenkomst graag voor u aan en maken wij samen met u de vertaalslag naar de praktijk.
Het ‘Franchisewet proof' maken van uw franchiseorganisatie gaat namelijk verder dan het updaten van de papierenafspraken. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor geheel nieuwe franchiseovereenkomsten die voldoen aan de Wet Franchise.

Wilt u een Legal Scan aanvragen? Neem dan direct contact op met Jill Althoff
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Wilt u een Legal Scan aanvragen?
Neem dan direct contact op met Jill Althoff
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: