Menu
JPR Advocaten

Dagvaarding opstellen

Een dagvaardingsprocedure is een onderdeel van het civiele recht. Indien een partij de rechter wil inschakelen om deze te laten beslissen over een geschil, dan zal meestal een advocaat een dagvaarding opstellen.

In de wet zijn regels opgenomen over de inhoud van de dagvaarding. Het is belangrijk dat de dagvaarding voldoet aan de eisen die de wet stelt. Enerzijds zijn de eisen van formele aard. Deze houden verband met de oproeping van de gedaagde voor de rechter. Anderzijds bevat de dagvaarding de eis/de vorderingen en de gronden waarop die eis is gebaseerd.

Een dagvaarding is een exploot die een oproep aan de gedaagde bevat om op een bepaalde datum voor een gerecht (bijvoorbeeld de rechtbank, kantonrechter, gerechtshof) te verschijnen en om te antwoorden op de vordering die in de dagvaarding is opgenomen. Een dagvaarding in een civiele procedure moet worden uitgebracht (betekenen) door een gerechtsdeurwaarder. Dit dient uiterlijk één week voor de eerste roldatum te gebeuren. De roldatum staat genoemd in de dagvaarding en het is de dag waarop de gedaagde zich (schriftelijk) bij de rechtbank moet hebben gemeld. Dit heet aanzegging. In de dagvaarding staat of de gedaagde dit zelf mag doen of dat hij verplicht is een advocaat in te schakelen. De eiser mag de roldatum zelf uitkiezen. Na betekening moet de dagvaarding voor deze eerste roldatum door de eiser (of diens advocaat) aan de rechtbank te zijn toegezonden. Dit heet aanbrengen. De procedure vangt hiermee aan.

Het verdere verloop van de procedure wordt bijgehouden en voorgeschreven in de roladministratie. Een advocaat heeft hier toegang toe en weet precies welke handeling op welk moment moet zijn verricht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: