Menu
JPR Advocaten

CAO regels

Een cao (cao: collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin regels over collectieve (arbeids-)voorwaarden in een bepaalde branche zoals de bouw, metaal, kunststoffen, detailhandel of groothandel zijn vastgelegd. Regels die in een cao staan zijn bijvoorbeeld: regels over lonen, toeslagen op lonen, betaling van overwerk, verlof, functieprofielen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, of pensioen.

Wanneer een cao van toepassing is in uw branche zoals bijvoorbeeld de bouw, groothandel of detailhandel, dan bent u als werkgever – groot of klein (mkb) – verplicht, conform de wet cao, de cao toe te passen. Wanneer er geen cao van toepassing is, kunt u een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Opmerking hierbij is wel dat het arbeidsvoorwaardenpakket moet voldoen aan de minimum vereisten die de wet stelt.

Mocht u meer informatie wensen over de toepassing van cao regels, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U kunt als werknemer rechten ontlenen aan de cao die voor de branche waarin u werkzaam bent, van toepassing is. Als er geen cao van toepassing is, dan kunt u samen met uw werkgever een regeling treffen terzake de (arbeids-)voorwaarden in de arbeidsovereenkomst en kunt u rechten ontlenen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast bent u samen met uw werkgever verplicht de regels conform de huidige wet en regelgeving na te leven. De huidige wet en regelgeving is te vinden op de website van de overheid ook de tekst van de cao is te vinden op de website van de overheid.

Mocht u meer informatie wensen over de toepassing van cao regels, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Als er geen cao van toepassing is, dan kunnen werkgever en werknemer samen een regeling treffen terzake de (arbeids-)voorwaarden in de arbeidsovereenkomst en kan de werknemer zijn recht ontlenen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn werkgever en werknemer verplicht de regels conform de huidige wet en regelgeving na te leven.

Soms is niet duidelijk of en zo ja, welke cao moet worden toegepast, bijvoorbeeld omdat de onderneming zich op verschillende branches richt. Ook kan er discussie ontstaan over de uitleg van de tekst van de cao. Zo ontvangen wij met enige regelmaat vragen over de uitleg van een specifieke cao zoals de wsw cao (wsw: wet sociale werkvoorziening).

Mocht u meer informatie wensen over de toepassing van cao regels, dan kunt u te allen tijde caocontact met ons opnemen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: