Home
Bouwrecht
Aansprakelijkheid in de bouw

Aansprakelijkheid in de bouw

Het kan gebeuren dat discussies ontstaan over aansprakelijkheid voor ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, bouwtijd en stagnatie. Ook kan onenigheid ontstaan over claims en boetes, meer- en minderwerk, opleveringsgeschillen, garantie-aanspraken en aansprakelijkheid na oplevering. Wat er ook op je pad komt, JPR houdt het overzicht. Onze kennis van het bouwrecht helpt je verder.

Direct contact opnemen
Erin-Deventer

Verstoring en vertraging

Door diverse omstandigheden kunnen in het bouwproces vertragingen of verstoringen ontstaan. De vertraging in een stadium van de bouw heeft vaak grote gevolgen voor de daaropvolgende fasen. Ook heeft de vertraging van een partij vaak gevolgen voor de voortgang van de werkzaamheden van alle betrokken partijen zoals nevenaannemers en onderaannemers. De wijze waarop het bouwproces is vormgegeven, maakt dat vertragingen grote financiële gevolgen kunnen hebben. Oplevertermijnen worden niet gehaald en boetes raken verbeurd.

Als op enig moment vertraging dreigt te ontstaan, is het van belang dat je op de hoogte bent van je contractuele en wettelijke plichten en rechten zodat je kan anticiperen op de vertraging/verstoring en mogelijke financiële gevolgen daarvan kan voorkomen.

Retentierecht

Als een opdrachtgever weigert tot betaling over te gaan, kan de aannemer zich op zijn retentierecht beroepen. De opdrachtgever kan in dat geval niet over het werk beschikken totdat de opdrachtgever heeft betaald. Het retentierecht biedt de aannemer zekerheid tot verhaal en is ook een sterk pressiemiddel. Aan het rechtsgeldig inroepen van het retentierecht zijn wel voorwaarden verbonden. Indien achteraf blijkt dat ten onrechte een beroep is gedaan op het retentierecht, kan dit grote financiële gevolgen met zich brengen en leiden tot schadeplichtigheid.

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn gebreken die de opdrachtgever voor oplevering niet heeft ontdekt en ook niet had kunnen ontdekken. Wie is aansprakelijk voor verborgen gebreken nu het werk na oplevering voor risico van de opdrachtgever is? Wanneer eindigt eventuele aansprakelijkheid van de aannemer en/of onderaannemer? Bij verborgen gebreken in de bouw doen zich veel vragen en onzekerheden voor. Met name indien oplevering van het werk enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. Mocht zich een verborgen gebrek voordoen, dan is het essentieel dat je op de hoogte bent van lopende verjarings- en vervaltermijnen. Aangezien deze termijnen vaak in overeenkomsten en voorwaarden zijn geregeld, is kennis van de in de branche gebruikte standaard overeenkomsten en voorwaarden essentieel.

Najama Voogd
Wij staan voor je klaar

Meer weten over aansprakelijkheid in de bouw?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Wil je overzicht houden over ieders verantwoordelijkheden in de bouw? Wil je weten wie aansprakelijk is voor bepaalde schade in bouwprojecten? Wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn? Onze bouwrechtadvocaten van JPR helpen je graag verder.