Menu
JPR Advocaten

Beroepsaansprakelijkheid

Zelfstandige beroepsbeoefenaars, zoals artsen, accountants, notarissen en advocaten, kunnen in de uitoefening van hun beroep zowel jegens hun cliënten/patiënten als derden aansprakelijk zijn voor fouten die zij in hun beroep maken. Jegens de cliënten/patiënten is die aansprakelijkheid gebaseerd op “wanprestatie” en in vele gevallen - mede op een onrechtmatige daad en jegens derden alleen op een onrechtmatige daad. Veelal spreekt men van een ‘beroepsfout’. Hiertegen kan de beroepsbeoefenaar zich verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Zorgvuldigheid wordt verwacht

Maar wanneer is sprake van een beroepsfout? Dat zal het geval zijn als de beroepsbeoefenaar anders heeft gehandeld dan van een redelijk, normaal handelende persoon in dat beroep geëist kan worden. Het handelen of nalaten van de beroepsbeoefenaar wordt dus getoetst aan hetgeen de normaal, redelijk handelend collega in de gegeven situatie gedaan of nagelaten zou hebben. Een beroepsbeoefenaar zal bij de uitvoering van de opdracht meestal alleen verplicht zijn een redelijke inspanning te leveren en niet een resultaat te garanderen. Dat zal doorgaans het geval zijn bij bijvoorbeeld advocaten, artsen en verzekeringstussenpersonen. In zijn algemeenheid geldt dat een beroepsbeoefenaar zijn werk met de vereiste zorgvuldigheid zal moeten verrichten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: