Menu
JPR Advocaten

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is bedoeld voor ondernemingen of personen die een bedrijf uitoefenen. Het kan daarbij gaan om een internationaal concern, maar ook om het midden- en kleinbedrijf.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert het bedrijf of de ondernemer tegen het aansprakelijkheidsrisico in zijn hoedanigheid van exploitant van het desbetreffende bedrijf tot een maximumbedrag per aanspraak. Bij de aansprakelijkheidsverzekering zal de verzekeraar ook de afhandeling van tegen de ondernemer ingestelde aanspraken van hem overnemen inclusief alle daaraan verbonden kosten, zoals de proceskosten voor verweer.

Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn werknemers van het bedrijf mee gedekt en is het aansprakelijkheidsrisico van de verzekerde voor schade aan personen en zaken gedekt. De exacte omschrijving van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan verschillen van polis tot polis. Soms zal in de polis staan dat de ‘aansprakelijkheid’ wordt gedekt, soms ook ‘de aansprakelijkheid voor aanspraken van derden’. Deze laatste formulering is nauwkeuriger en stelt uw verzekeraar in de gelegenheid de dekking te beperken of meer op maat te maken.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: