Menu
JPR Advocaten

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst, waarbij in een gezagsverhouding (werkgever -werknemer), arbeid door de werknemer wordt verricht, waar tegenover de loonbetalingsverplichting staat van de werkgever. Ontbreekt één van deze elementen, bijvoorbeeld het loonelement of de gezagsverhouding, dan zal de overeenkomst gewoonlijk als een overeenkomst van opdracht worden aangemerkt.

Wat tussen partijen heeft te gelden, wordt bepaald door hetgeen hen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de wijze waarop feitelijk aan de overeenkomst inhoud wordt gegeven. De kwalificatie die partijen zelf aan hun overeenkomst hebben gegeven, is van belang, maar niet doorslaggevend.

Omgekeerd kan het zijn dat een werkrelatie waarbij geen afspraken zijn gemaakt, of onduidelijk is wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, toch als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt, omdat de drie elementen (gezag, loon en arbeid) in de praktijk aanwezig blijken te zijn.

Een arbeidsovereenkomst hoeft niet op schrift te worden gesteld. Een mondelinge afspraak of een feitelijke situatie kan ook worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst wordt vaak aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. ‘Voor bepaalde tijd’ houdt in dat partijen vooraf overeenkomen voor welke termijn de overeenkomst wordt aangegaan. ‘Onbepaalde tijd’ wordt ook wel aangeduid met een ‘vast dienstverband’.

Met de term ‘flexibele arbeidsrelaties’ wordt een aantal arbeidsverhoudingen aangeduid, die afwijken van de basis arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de afroepcontracten, uitzendovereenkomst of payrolling.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: