Menu
JPR Advocaten

Is een softwarelicentie overdraagbaar?

Geschreven op 23 januari 2013  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Is een softwarelicentie overdraagbaar?

Een licentie is een gebruiksrecht. Met een licentie krijgt de licentienemer toestemming van de licentiegever om voor bepaalde activiteiten in een bepaald gebied zelf de licentie te exploiteren. Als tegenprestatie betaalt de licentienemer meestal een vergoeding voor het gebruik van de licentie. Veelal wordt de reikwijdte van het verstrekken van een licentie vastgelegd tussen de licentiegever en de licentienemer in een licentieovereenkomst. In een dergelijke licentieovereenkomst kan worden bepaald tussen de licentiegever en licentienemer dat de licentie niet overdraagbaar is. Maar is deze licentie dan ook in alle gevallen niet overdraagbaar?

Het Hof van Justitie heeft zich vorig jaar in een geschil tussen Oracle en Usedsoft uitgelaten over de vraag of een licentie overdraagbaar is ondanks dat partijen in de licentieovereenkomst zijn overeengekomen dat de licentie niet overdraagbaar is. De kwestie luidt als volgt: Oracle is een softwarebedrijf dat software verkoopt en licentieert. Usedsoft is een onderneming die handelt in tweedehands software. Zo koopt zij onder meer licenties in van klanten van Oracle, welke licenties c.q. software niet (langer) door deze klanten wordt gebruikt. Usedsoft verkoopt deze vervolgens door aan haar eigen klanten, door verspreiding op dragers of door de software door middel van een download aan te bieden. Oracle heeft zich tegen deze wederverkoop van Usedsoft verzet in een gerechtelijke procedure.

De vraag die centraal staat is of sprake is van “uitputting” bij de verhandeling van de ‘tweedehands’ exemplaren van de software door Usedsoft. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat er, onder het licentiesysteem van Oracle sprake is van verkoop van (i) standaardsoftware, die wordt (ii) gedownload of op een drager verstrekt, waarbij er een gebruiksrecht wordt toegekend voor (iii) onbeperkte duur tegen (iv) vergoeding van de economische waarde. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het eigendom op het exemplaar in wezen overgedragen op de klant, wat leidt tot uitputting van het distributierecht van de softwareleverancier. Dit betekent dat Oracle zich niet kan verzetten tegen de wederverkoop. Opgemerkt zij nog dat het van belang is dat de softwarelicenties door de eerste verkrijger niet kunnen worden gesplitst. Wederverkoop door Usedsoft is dus enkel mogelijk voor de gehele licentie (die is afgegeven voor een x aantal gebruikers). Bovendien mag de oorspronkelijke gebruiker de doorverkochte software zelf niet meer gebruiken.

Deze uitspraak betekent voorlopig dat softwareleveranciers zich niet altijd kunnen verzetten tegen overdracht en wedervekoop van de licentie ingeval voldaan is aan de hiervoor onder de punten i, ii, iii en iv genoemde voorwaarden.

Ingeval van software die tijdelijk wordt gelicentieerd, software die wordt verhuurd tegen periodieke betalingen of ingeval van maatwerkprogrammatuur, lijkt het er vooralsnog op dat wederverkoop niet mogelijk is en dat licentie onoverdraagbaar blijft.


Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

Pascal Hulsegge is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen deze rechtsgebieden zijn: CAO-recht, medezeggenschap, individueel- en collectief ontslag en intellectueel eigendom. Pascal is sinds 2005 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: