Menu
JPR Advocaten

Aansprakelijkheidsverzekering

Iedere persoon (zowel de natuurlijke persoon, als de rechtspersoon) neemt deel aan het maatschappelijk verkeer en loopt daardoor het risico bij zijn activiteiten schade aan anderen/derden toe te brengen. In dat geval kan hij voor zijn schade aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat hij, indien hij de ander zijn schade moet vergoeden, in zijn vermogen schade lijdt. De aansprakelijkheidsverzekering is primair bedoeld om deze vorm van schade te dekken. Daarnaast heeft de aansprakelijkheidsverzekering ook tot gevolg dat de derde zijn schade vergoed krijgt van de aansprakelijkheidsverzekering. De kosten van rechtsbijstand door bijvoorbeeld uw advocaten worden veelal vergoed, zo nodig boven de verzekerde som, Of dit zo is, kunt u nalezen in de op de aansprakelijkheidsverzekering toepasselijke voorwaarden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: