Menu
JPR Advocaten

Aansprakelijkheid makelaar

De aansprakelijkheid van makelaars is gedekt onder een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die meestal via tussenkomst van een assurantietussenpersoon bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal zijn afgesloten.

Als u als ondernemer te maken krijgt met een makelaar in onroerende zaken of als u zelf makelaar bent, kunt u geconfronteerd worden met fouten bij de uitvoering van de opdracht. In dat geval is een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang.

Of een makelaar voldoende zorgvuldig heeft gehandeld, is een vraag die beantwoord dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval. Dat geldt dus ook voor het antwoord op de vraag of een voor de verkoper optredende makelaar gehouden is ten behoeve van een potentiële koper onderzoek te doen naar de op het te verkopen onroerend goed rustende hypotheekrechten of beslagen van derden. De Rechter zal aan de hand van de omstandigheden van het geval de vraag moeten beantwoorden of de makelaar de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen en gehandeld heeft zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht.

Hebt u behoefte aan advies of wenst u om een andere reden contact op te nemen met één van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van JPR Advocaten, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Als een makelaar jegens u niet zorgvuldig heeft gehandeld, kan sprake zijn van wanprestatie en een verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan u. Of een makelaar jegens u als koper of verkoper voldoende zorgvuldig heeft gehandeld, is een vraag die beantwoord dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval. Dat geldt dus ook voor het antwoord op de vraag of een voor de verkoper optredende makelaar gehouden is ten behoeve van een potentiële koper onderzoek te doen naar de op het te verkopen onroerend goed rustende hypotheekrechten of beslagen van derden. De Rechter zal aan de hand van de omstandigheden van het geval de vraag beantwoorden of de makelaar de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen en gehandeld heeft zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht.

Hebt u behoefte aan advies of wenst u om een andere reden contact op te nemen met één van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van JPR Advocaten, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Als u gevraagd wordt te beoordelen of een makelaar in onroerende zaken bij de uitvoering van de opdracht fouten heeft gemaakt, doet u er goed aan eerst na te gaan of de desbetreffende makelaar een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Of gesproken kan worden van een fout van een makelaar, is een vraag die beantwoord dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval. Dat geldt dus ook voor het antwoord op de vraag of een voor de verkoper optredende makelaar gehouden is ten behoeve van een potentiële koper onderzoek te doen naar de op het te verkopen onroerend goed rustende hypotheekrechten of beslagen van derden. De Rechter zal aan de hand van de omstandigheden van het geval de vraag beantwoorden of de makelaar de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen en gehandeld heeft zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht, zo heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2987 bepaald. De Hoge Raad had op 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6162 al eerder in gelijke zin geoordeeld.

Om aansprakelijkheid van een makelaar te kunnen onderbouwen of te kunnen afweren is het van groot belang dat alle feiten - de omstandigheden van het geval - nauwkeurig worden geïnventariseerd.

Hebt u behoefte aan advies of wenst u om een andere reden contact op te nemen met één van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van JPR Advocaten, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: