Menu
JPR Advocaten

WGA uitkering

De per 1 januari 2004 bestaande wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent twee arbeidsongeschiktheidsregelingen:

  1. de Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA);
  2. de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).


Recht op een IVA-uitkering heeft - kort samengevat - de werknemer, die na afloop van de wachttijd (in 2015: 104 weken) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en op wie geen uitsluitingsgrond van toepassing is.

Recht op een WGA uitkering (zowel de loonaanvullingsuitkering als de WGA-vervolguitkering) heeft die werknemer, die - kort samengevat - na afloop van de wachttijd (in 2015: 104 weken) gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is in de zin van de WGA.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden voor de wettelijk verschuldigde WGA uitkering, alsmede om het risico van de verschuldigde WGA uitkering te verzekeren.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: