Menu
JPR Advocaten

Wet Zorgverzekering

Het Nederlandse zorgstelsel rust op drie pijlers

1. de verzekering voor langdurige zorg, AWBZ
2. de basiszorgverzekering, geregeld in de Zorgverzekeringswet (ZVW)
3. de aanvullende zorgverzekering.

Sinds de invoering van de Wet Zorgverzekering op 1 januari 2006 kent Nederland de zorgverzekering: een verplichte ziektekostenverzekering voor vrijwel iedereen die legaal in Nederland woont of werkt. Het is regelgeving over zorg, die het karakter heeft van een sociale verzekering, maar gestoken is in het jasje van een privaatrechtelijke verzekering met als uitgangspunten doelmatigheid en solidariteit.

Sinds de invoering van de Wet Zorgverzekering op 1 januari 2006 kent Nederland de zorgverzekering: een verplichte ziektekostenverzekering voor vrijwel iedereen die legaal in Nederland woont of werkt. Het is regelgeving over zorg, die het karakter heeft van een sociale verzekering, maar gestoken is in het jasje van een privaatrechtelijke verzekering met als uitgangspunten doelmatigheid en solidariteit. De zorgverzekering is uitgewerkt in het Besluit Zorgverzekering van 28 juni 2005 en bevat onder meer een regeling over de te verzekeren prestaties, de in rekening te brengen eigen bijdrage en het eigen risico.

De zorgverzekering is dus een in wetgeving vastgelegd bijzonder soort schadeverzekering, waarop niet alleen de regels van de Zorgverzekeringswet van toepassing zijn, maar ook de wettelijke regeling van de verzekering in titel 7.17 BW.

Hebt u behoefte aan advies, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van JPR Advocaten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: