Menu
JPR Advocaten

Wet Werk en Zekerheid

Van Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid naar Wet Werk en Zekerheid naar Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het ontslagrecht in Nederland is vaak onderwerp van discussie geweest in de politiek. Veel ideeën werden gelanceerd maar werden ook weer afgeschoten. Eind 2013 is weer een poging gedaan voor de invoering van nieuw ontslagrecht in Nederland.

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid werd op 29 november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid al op 18 februari 2014 aangenomen. Zonder enig uitstel heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid in behandeling genomen. Met dezelfde snelheid als de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid op 10 juni 2014 aangenomen. De Wet Werk en Zekerheid kent een gefaseerde inwerkingtreding, namelijk op 1 januari 2015 en op 1 juli 2015. Een paar kleine wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid treden in werking op 1 januari 2016 of 1 april 2016.

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid brengt diverse wijzigingen en gevolgen met zich. In dit artikel wordt stil gestaan bij een aantal belangrijke veranderingen en wijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid ( ook af gekort als de WWZ).

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wetgever probeert met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans de scherpe kanten van de WWZ af te halen. Dit houdt in dat het ontslagrecht wordt versoepeld door de introducering van een nieuw ontslaggrond, de i-grond. Verder wordt de ketenregeling verruimd en komt er een “lage”ww-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: