Menu
JPR Advocaten

Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in Nederland. Oprichten van een ondernemingsraad is verplicht als in een onderneming 50 of meer werknemers werkzaam zijn. De ondernemingsraad stelt een (huishoudelijk) reglement op. Dit reglement regelt de werkwijze, bijvoorbeeld de verkiezingen, benoeming van een secretaris en zittingsduur. Grote bedrijven met meer ondernemingsraden hebben een Centrale ondernemingsraad.

De ondernemingsraad heeft twee taken krachtens de Wet op de Ondernemingsraden:
1. het voeren van overleg met de ondernemer in het belang van de onderneming
2. de vertegenwoordiging van de belangen van de werknemers.

De functie van de ondernemingsraad is dus zowel een vertegenwoordigende als overleg rol. Daarvoor zijn de belangrijkste rechten c.q. plichten:
• overlegverplichting en initiatiefrecht (art. 23 WOR)
• informatierecht/plicht (art. 31 e.v. WOR).

Bijzondere bevoegdheden betreffen het:
• adviesrecht met beroepsrecht (art. 25 en 26 WOR)
• instemmingsrecht (art. 27 WOR.

Essentieel voor de ondernemer is het goed opzetten van een adviesaanvraag bij een voorgenomen reorganisatie. De taak van de ondernemingsraad is dan de personeelsbelangen afwegen tegen het ondernemersbelang. In dit adviestraject is goede informatie, voldoende motivatie en goede communicatie van groot belang.

Kunt u als verstandig ondernemer of ondernemingsraad daarbij hulp gebruiken? JPR staat graag voor u klaar!

De twee taken van de ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden zijn:
1. overleg voeren met de ondernemer in het belang van de onderneming
2. vertegenwoordigen van de belangen van de werknemers.

De functie c.q. rol van de ondernemingsraad is dus zowel een vertegenwoordigende als overleg. De belangrijkste rechten c.q. plichten daarvoor zijn:
• overlegverplichting en initiatiefrecht (art. 23 WOR)
• informatierecht/plicht (art. 31 e.v. WOR).

Bijzondere bevoegdheden zijn het:
• adviesrecht met beroepsrecht (art. 25 en 26 WOR)
• instemmingsrecht (art. 27 WOR).

Het goed opzetten van een adviesaanvraag bij een voorgenomen reorganisatie is essentieel. De taak van de ondernemingsraad is dan de belangen van het personeel afwegen tegen het ondernemers-belang. Van groot belang in dit adviestraject is goede informatie, voldoende motivatie en goede communicatie tussen ondernemer en ondernemingsraad.

Wilt u als werknemer weten of in dit traject voldoende rekening wordt gehouden met uw belangen? JPR staat graag voor u klaar!

De ondernemingsraad kent volgens de Wet op de Ondernemingsraden twee taken:
1. het voeren van overleg met de ondernemer in het belang van de onderneming
2. de vertegenwoordiging van de belangen van de werknemers.

De rol c.q. functie van de ondernemingsraad is dus zowel vertegenwoordigend als overlegorgaan. Daartoe zijn de belangrijkste plichten c.q. rechten:
• overlegverplichting en initiatiefrecht (art. 23 WOR)
• informatierecht/plicht (art. 31 e.v. WOR).

Bijzondere bevoegdheden betreffen het:
• adviesrecht met beroepsrecht (art. 25 en 26 WOR)
• instemmingsrecht (art. 27 WOR).

Essentieel is het goed opzetten van een adviesaanvraag bij een voorgenomen reorganisatie. De ondernemingsraad heeft dan tot taak de belangen van het personeel af te wegen tegen het ondernemersbelang. In dit adviestraject is goede informatie, voldoende motivatie en goede communicatie tussen ondernemer en ondernemingsraad van groot belang.

Kan uw ondernemer of ondernemingsraad daarbij hulp gebruiken? JPR staat graag voor u klaar!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Medezeggenschap
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: