Menu
JPR Advocaten

Verzoekschrift opstellen

De verzoekschriftprocedure is een onderdeel van het burgerlijk procesrecht. Een aantal procedures begint niet met een dagvaarding, maar met het opstellen en indienen van een verzoekschrift bij de bevoegde rechter. De procedures die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, zijn wettelijk geregeld. Een verzoekschriftprocedure komt bijvoorbeeld voor bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst of een echtscheiding. Een verzoekschrift wordt ook gebruikt bij het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap.

De wet stelt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift. Na indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank, zal de rechter de datum en het tijdstip waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt bepalen. Daarnaast zullen belanghebbenden door hem worden opgeroepen. Dat gebeurt door middel van een aangetekende brief met daarbij een kopie van het verzoekschrift. Uiteindelijk zal de rechter een beslissing op een verzoekschrift nemen. Deze beslissing wordt geen vonnis maar een beschikking genoemd.

Bij de kantonrechter mag u zelf een verzoekschrift opstellen en indienen; in andere zaken bij de rechtbank en in alle zaken bij het gerechtshof is een advocaat verplicht. Echter als een verzoekschrift moet worden opgesteld, spelen er vaak grote belangen. Het is dan ook verstandig een advocaat het verzoekschrift op te laten stellen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: