Menu
JPR Advocaten

Statutair directeur

De statutair directeur wordt meestal benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), tenzij statutair een andere benoemingsprocedure geldt. Als het een beursgenoteerde vennoot-schap betreft, vindt benoeming plaats door de Raad van Commissarissen (RvC). Anders dan de naam doet geloven zijn statutair directeuren in de meeste gevallen ook “gewone” werknemers in de onderneming waarin zij werken. Echter, hij heeft jegens de vennootschap alsmede haar aandeelhou-ders een bijzondere zorgplicht. Zij vertegenwoordigen de vennootschap en hebben de bevoegdheid namens de vennootschap naar buiten op te treden. De statutair directeur dient het belang van de ven-nootschap bij de vervulling van zijn taak voorop te stellen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: