Menu
JPR Advocaten

Smartengeld

Smartengeld is een geldelijke vergoeding van de geleden immateriële schade vanwege lichamelijk pijn en geestelijk leed. Vermogensschade hoort hier niet bij. De gespecialiseerde letselschadeadvocaten van JPR Advocaten in Deventer en Doetinchem kunnen u helpen om het smartengeld te krijgen waar u recht op heeft.

Geen smartengeld bij psychisch ongemak

Op grond van de wet heeft een benadeelde recht op smartengeld als hij in zijn persoon is aangetast. In de meeste gevallen gaat het om gevallen waarin lichamelijk letsel (letselschade) is toegebracht. Onder lichamelijk letsel wordt onder meer begrepen: verwondingen, besmettingen, ziekte, psychische schade (een erkend psychiatrisch ziektebeeld) en shockschade. Heeft u alleen psychisch ongemak, dan heeft u geen recht op smartengeld.

Daarnaast heeft een benadeelde waarvan een fundamenteel (zelfbeschikkings)recht is geschonden ook recht op smartengeld. Bijvoorbeeld als aan de ouders door een medische fout hun keuzerecht tot afbreking van de zwangerschap is ontnomen of als er een inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van de persoon van de benadeelde.

Hoe bereken je de hoogte van het smartengeld?

De hoogte van het smartengeld is lastig te berekenen. De hoogte van het smartengeld wordt (door de rechter) begroot naar billijkheid.
Factoren die (voor de rechter) van belang zijn bij het vaststellen van het smartengeld zijn:

  • aard en ernst van het letsel (de belangrijkste factor);
  • mate van geleden pijn;
  • duur van het herstel;
  • mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is;
  • blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen / mate van blijvende invaliditeit;
  • de invloed op werk (arbeidsongeschikt), studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
  • leeftijd en geslacht;
  • economische omstandigheden partijen;
  • aard van de aansprakelijkheid (bijvoorbeeld de mate van schuld bij de veroorzaker van het ongeluk of als er sprake is van opzet);
  • de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, zoals opgenomen in de ANWB smartengeldgids.

 

Wilt u weten of u recht hebt op smartengeld en/of wat de hoogte is van het smartengeld? Neem dan gerust contact op met een van onze letselschadeadvocaten. Een eerste gesprek is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: