Menu
JPR Advocaten

Scheidingsadvocaat

U bent op zoek naar een scheidingsadvocaat. Bij JPR advocaten is iedere scheidingsadvocaat tevens scheidingsbemiddelaar. Zij zijn volledig gespecialiseerd (VFAS, MFN) en een ieder beschikt daarnaast over ruim 15 jaar werkervaring binnen het vakgebied familierecht. Indien u juridische hulp nodig hebt bij uw scheiding, of u wilt graag een kort advies over uw (internationale) scheiding of andere informatie over welke stappen u (alvast) zelf kunt zetten, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

In het kader van een echtscheiding kunnen de navolgende onderwerpen aan bod komen:

  • Ouderschapsplan (o.a. omgangsregeling, gezag, hoofdverblijfplaats, alimentatie);
  • Partneralimentatie;
  • Verdeling gemeenschap van goederen;
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • Regeling rondom de echtelijke woning;
  • Afwikkeling/verdeling Ouderdomspensioen;
  • Voorlopige voorzieningen;
  • Scheidingsprocedure bij de rechtbank.

Ouderschapsplan

Sinds 2009 zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Zonder ouderschapsplan kunnen ouders niet scheiden. Uw scheidingsadvocaat helpt u bij de opstelling daarvan. Wij hebben diverse modellen beschikbaar. In het ouderschapsplan moet tenminste een regeling komen over de verblijfplaats van een kind, hoe het contact en de informatie-uitwisseling met de andere ouder is geregeld en hoe de kosten van een kind over de ouders worden verdeeld. Er kan meer aan toegevoegd worden indien ouders dit wensen. Uiteraard leveren wij te allen tijde maatwerk. Een ouderschapsplan is verplicht voor zowel ex-gehuwden als ex-samenlevers.

Partneralimentatie

Indien een van de partners onvoldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan kan hij of zij recht hebben op partneralimentatie. Partneralimentatie is alleen verschuldigd indien sprake was van een huwelijk. Dit geldt derhalve niet voor samenlevers. De regeling zal binnenkort wijzigen. Er is wetgeving in de maak die het recht op alimentatie beperkt. De duur en de voorwaarden worden gewijzigd. Uw scheidingsadvocaat zal u daar meer over vertellen.

Verdeling gemeenschap

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dient u deze gemeenschap in het kader van de scheiding bij helften te verdelen. Een gemeenschap omvat alle baten en schulden van de echtgenoten, inclusief wat u reeds bezat voor het huwelijk. Hierop zijn twee uitzonderingen, namelijk zaken die “verknocht’ zijn aan een persoon (zoals smartengeld) en zaken die door middel van schenking of nala-tenschap zijn verkregen onder uitsluiting (een erfenis).

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Indien u bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden dient de echtscheiding te worden afgewikkeld zoals u destijds met elkaar hebt afgesproken. Vaak is er tijdens het huwelijk niet geleefd volgens deze afspraken. Toch blijft de inhoud van dit notariële contract in beginsel leidend voor de afwikkeling. Er bestaat wetgeving over de afwikkeling van een periodiek verrekenbeding dat tijdens het huwelijk niet is nageleefd. Ook bestaat er veel rechtspraak. Een scheidingsadvocaat bij JPR is bij uitstek op de hoogte van de laatste jurisprudentie op dit punt.

Regelingen rondom de echtelijke woning

Als u samen een huis hebt dient een regeling te worden getroffen over de woning. Wie blijft er voorlopig wonen? Kan een van beiden het huis na de scheiding overnemen? Moet het huis worden verkocht? Ook hier zijn diverse opties denkbaar. Het is van belang dit goed te regelen om te voorkomen dat een van beiden de ander letterlijk buitensluit, vanwege de emoties tussen partijen. Uw scheidingsadvocaat zal u hierover goed kunnen adviseren.

Verdeling pensioen

Voor dit onderwerp verwijzen wij naar onze website over pensioen.

Voorlopige voorzieningen

Als het niet lukt om in overleg op korte termijn regelingen te treffen over bijvoorbeeld alimentatie, of het gebruik van de woning, dan kan het nodig zijn om voorlopige voorzieningen te treffen. Dat is een spoedprocedure bij de rechtbank, waarin een verzoek binnen 3 weken door een rechter wordt behandeld op een zitting. Uw scheidingsadvocaat voert tijdens de zitting voor u het woord. De uitspraak die volgt geldt uitsluitend voor de duur van het scheidingsgeding. Na deze voorzieningen kunnen partijen zich concentreren op de regelingen voor de periode na scheiding.

Scheidingsprocedure

Tijdens de scheidingsprocedure zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken en nevenvoorzieningen treffen over de kinderen, alimentatie, verdeling, verrekening huwelijkse voorwaarden of andere aan de scheiding gerelateerde zaken. Nadat de scheidingsbeslissing is gegeven, zal deze door de scheidingsadvocaat worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Met de inschrijving is de ontbinding van het huwelijk een feit.

Scheidingsadvocaat

Het is van groot belang dat u de juiste hulp zoekt om u, eventueel samen met uw partner, te begeleiden bij uw echtscheiding. Er zijn helaas nog steeds veel adviseurs die niet over de benodigde kennis beschikken op dit terrein. Indien uw zaken wegens gebrek aan kennis niet goed worden geregeld kost het u veel tijd en geld om dit nadien weer te herstellen. Het is verstandig altijd te kiezen voor een ge-specialiseerd scheidingsadvocaat.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek met een van onze echtscheidingsadvocaten, ook voor een internationale echtscheiding.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Echtscheiding
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: