Menu
JPR Advocaten

Schadevergoeding verkeersongeval

Als u aan het verkeer deelneemt, loopt u altijd risico’s. Een verkeersfout is snel gemaakt. Door uzelf of door een ander. Mocht zo’n verkeersfout leiden tot een verkeersongeval, dan kunnen de gevolgen enorm zijn. Slachtoffers van verkeersongevallen kunnen te maken krijgen met ernstig letsel als botbreuken, hersenletsel e.d.

Onze gespecialiseerde advocaten hebben de ervaring en deskundigheid die nodig is om u bij te staan. Profiteer van onze grote expertise op het gebied van verkeersrecht, verkeersaansprakelijkheidsrecht en verkeersongevallen. Bij JPR bent u aan het juiste adres in de regio Deventer of Doetinchem.

Fietsers en voetgangers zijn goed beschermd

Niet gemotoriseerde slachtoffers van verkeersongevallen worden in Nederland goed beschermd. De eigenaar van een motorvoertuig die in aanrijding komt met een voetganger of fietser is wettelijk aansprakelijk voor de (letsel)schade van de fietser of voetganger, behoudens overmacht.

De voetganger of fietser kan wel eigen schuld hebben aan het ongeval. Toch is de te ontvangen schadevergoeding altijd minimaal 50%, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.
Is de fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, dan wordt zelfs 100% vergoed, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Ongeacht de vraag of het kind eigen schuld heeft aan het ongeval.

Aansprakelijkheid bepalen

Als u als bestuurder van een auto, brommer, motor, vrachtwagen of ander motorrijtuig betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval zal eerst moeten worden beoordeeld wie aansprakelijk is voor het ongeval. Het is aan u te bewijzen dat de veroorzaker van het ongeval een verkeersfout heeft gemaakt of anderszins aansprakelijk is. Dat is waar wij u bij helpen. Wij zijn experts in het bepalen van de toedracht van verkeersongevallen en het bewijzen hiervan. Ook als het ongeluk te wijten is aan een gebrekkige weg en de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk is.

Verkeersrecht is in belangrijke mate bewijsrecht. Het politierapport en/of het proces-verbaal ongevallenanalyse en mogelijke getuigen van het ongeval zijn essentieel als het aankomt op de vraag wie aansprakelijk is en of er sprake is van eigen schuld aan het ongeval. Wij bezoeken daarom ook vaak de ongevalslocatie zelf en brengen deze middels foto’s in kaart. Indien nodig schakelen wij een ongevallenanalist in om een toedrachtonderzoek uit te voeren.

Verkeersongeval tijdens het werk

Heeft u schade door een verkeersongeval dat u is overkomen tijdens uw werk? In dat geval kan het mogelijk zijn uw schade te verhalen op uw werkgever. Ook als het een eenzijdig ongeval betreft. Uw werkgever is namelijk verplicht een passende verzekering af te sluiten voor zijn werknemers die hij laat deelnemen aan het verkeer.

Heeft u vragen of wilt u graag van gedachten wisselen over de haalbaarheid van uw zaak, dan kunt u uiteraard (telefonisch) contact opnemen met een van onze letselschadeadvocaten in Deventer en Doetinchem van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Een eerste gesprek met een van onze letselschade advocaten is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: