Menu
JPR Advocaten

Schade door dood c.q. overlijden

Komt iemand te overlijden door de schuld van een ander, dan is die ander aansprakelijk. De kring van nabestaanden van de overledene die recht hebben op schadevergoeding is beperkt en afhankelijk van de situatie voor het overlijden. Vooralsnog hebben nabestaanden geen recht op smartengeld. Mogelijk dat dit in de toekomst met de invoering van de wet zorg- en affectieschade anders worden.

De berekening van overlijdensschade is doorgaans complex, omdat het in veel gevallen gaat om schade die in de toekomst wordt geleden. Schadeposten als inkomensschade, pensioenschade en hypotheekschade zijn niet op eenvoudige wijze uit te rekenen. Door de complexiteit van de overlijdensschade bestaat de kans dat de schadevergoeding lager is dan waarop de nabestaanden recht hebben. Om dit te voorkomen laten wij in de regel de schade berekenen door een rekenbureau.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: