Menu
JPR Advocaten

Premie incasso

De tussenpersoon heeft het wettelijk recht om het premie incasso te verzorgen (zie art. 4:104 van de Wet financieel toezicht). Het Verbond van Verzekeraars vindt dat niet meer passend in deze tijd. Ook de AFM heeft gepleit voor afschaffing van dit recht.

Inmiddels heeft de wetgever besloten om het wettelijk recht op het premie incasso vanaf 1 januari 2017 te beperken tot niet onder het provisieverbod vallende verzekeringen. Dus kortweg de gewone schadeverzekeringen. Er zal dus het nodige veranderen per 1 januari 2017.

In de praktijk levert het premie incasso diverse vragen op:

  • Wanneer mag de verzekeraar het premie incasso van de tussenpersoon afnemen?
  • Hoe zit het als de tussenpersoon de waarschuwingsplicht van art. 7:934 BW niet in acht neemt?
  • Mag de verzekeraar incassoprovisie aan de tussenpersoon betalen?
  • Hoe kan de tussenpersoon zich beschermen tegen insolventie van de verzekeringnemer?
  • Wat is de juridische betekenis van de voorlopige debetboeking en de eventuele terugboeking in de rekening-courant van de tussenpersoon bij de verzekeraar?
  • Hoe zit het bij een makelaarspolis met een delcredere-beding?
  • Wat als een automatisch incasso wordt gestorneerd?
  • Heeft de incasserende tussenpersoon niet twee petten op en wat betekent dat?


Het gaat om interessante, ingewikkelde juridische kwesties. Ook na 1 januari 2017 zullen deze kwesties in de praktijk aan de orde blijven komen.

Vaak wordt het premie incasso geregeld in de samenwerkingsovereenkomst tussen verzekeraar en tussenpersoon.

Advocaat Pieter Leerink is gepromoveerd op het onderwerp ‘Premiebetaling in het verzekeringsrecht’ en publiceert regelmatig over dit onderwerp in wetenschappelijke tijdschriften. Hij kan bij uitstek uw vragen over dit onderwerp beantwoorden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: