Menu
JPR Advocaten

Ontslagrechtadvocaat voor ondernemers

Een goede ontslagrechtadvocaat kan u als ondernemer veel geld besparen. De specialisten van JPR Advocaten staan voor u klaar als het nodig is.

Einde van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De meest eenvoudige wijze is dat de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn. 

Indien u als werkgever het initiatief neemt, dan is uitgangspunt dat een preventieve toets dient plaats te vinden. De werknemer geniet ontslagbescherming en het UWV of de kantonrechter (afhankelijk van de ontslaggrond) dient het ontslag (vooraf) te toetsen. Deze toets is niet nodig indien de werknemer instemt met de opzegging of partijen een beëindigingsovereenkomst sluiten.

Bij een ontslag op staande voet is de toets vooraf ook niet aan de orde. Uiteraard kan de werknemer daar achteraf wel tegen opkomen. In de situatie van een ontslag op staande voet is het verstandig u van juridisch advies te laten voorzien. Een gespecialiseerde ontslagrechtadvocaat van JPR helpt u graag.

Concurrentiebeding

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst is het formuleren van het concurrentiebeding erg belangrijk. Zeker indien u een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat. Dan dient u in het beding uw belang te motiveren.

De meeste discussies over concurrentiebedingen doen zich voor na het einde van de arbeidsovereenkomst. Over de toepasselijkheid van concurrentiebedingen na het einde van de overeenkomst is veel jurisprudentie. Hieruit volgt dat rechtsgeldigheid sterk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Indien u belang hebt bij handhaving van het beding, laat u dan juridisch adviseren door een arbeidsrechtadvocaat van JPR.

Kennisoverdracht

De arbeidsrechtadvocaten van JPR houden ook uw kennis over ontslagrecht en arbeidsrecht up-to-date. Tenminste twee keer per jaar verzorgt de sectie Arbeidsrecht lunchbijeenkomsten over actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht. Actuele jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving komen daarbij aan de orde.

Daarnaast verschijnt met regelmaat de nieuwsbrief Arbeidsrecht. Iedere nieuwsbrief behandelt een actueel thema. Daarbij staat de praktische bruikbaarheid voor de praktijk bij ons centraal, zodat u ook veel kunt zonder advies van een specialist. Uiteraard hebt u in sommige situaties, zoals bij ziekte, werkweigering, vragen op het gebied van sociale zekerheid of bij een concurrentiebeding, nog steeds hulp van een gespecialiseerde advocaat nodig. Dan weet u ons te vinden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: