Menu
JPR Advocaten

Mediator echtscheiding

U hebt gezocht op mediator echtscheiding. Bij JPR advocaten werken vier goed opgeleide en volledig gespecialiseerde en gecertificeerde mediators op het gebied van echtscheiding. Ieder van hen heeft jarenlange ervaring in mediation (bemiddeling). De mediator echtscheiding bij JPR bemiddelt met name in familiale kwesties, zoals echtscheiding, alimentatie, gezamenlijk gezag (ontzetting), omgang, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verdeling en pensioen. Ook in andere familiezaken, zoals in het erfrecht, biedt de bemiddelaar van JPR mediation aan.

Mediation

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het is bovendien een potentiële bron van conflicten. Er verandert door een echtscheiding veel in de persoonlijke situatie van ex-partners. Er moet veel geregeld worden. Dit vergt overleg tussen de ex-partners. Dit is meestal niet gemakkelijk. Diverse emoties spelen een rol. Mediation is een geschikte manier om zorgvuldig en in harmonie tot een algehele regeling van de echtscheiding te komen. Mediation is niet slechts het bereiken van een compromis, maar mediation is gericht op het bereiken van consensus. Het verschil is een beter resultaat.

Gevolgen echtscheiding

In het kader van een echtscheiding zullen de navolgende onderwerpen aan bod komen:

  • Opstellen ouderschapsplan (omgang, ouderlijk gezag en kinderalimentatie);
  • Vaststellen onderhoudsbijdrage ex-partner (indien nodig);
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden/ verdeling gemeenschap van goederen;
  • Afspraken echtelijke woning;
  • Verdeling pensioen.

Mediator

De juiste begeleiding in het hele proces vereist een mediator met kwaliteit. Als er conflicten zijn, of in de loop van het proces ontstaan, kunnen die met zijn hulp worden opgelost. Een mediator echtscheiding die tevens advocaat is, is daartoe het beste uitgerust. Hij beschikt over alle juridische kennis om partijen goed te informeren over hun rechtspositie. Met zijn proceservaring weet hij hoe een rechter oordeelt. Daarnaast is hij opgeleid om de gesprekken tussen ex-partners goed te begeleiden zodat er ook binnen een redelijke termijn daadwerkelijk tot afspraken wordt gekomen. Indien nodig besteedt hij aandacht aan de achtergrond van de echtscheiding. In overleg worden ook de kinderen actief betrokken. De advocaat-mediator verzorgt het hele proces:

  • gespreksbegeleiding;
  • opstellen echtscheidingsconvenant;
  • indienen verzoekschrift echtscheiding;
  • inschrijving registers burgerlijke stand.

Kinderen

Een scheiding betekent het einde van de relatie als partners. Indien u samen kinderen hebt, betekent een scheiding echter niet het einde van het ouderschap. U blijft samen verantwoordelijk voor uw kinderen. Sinds 2012 hebt u bovendien de plicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Anders kunt u niet scheiden. JPR advocaten heeft diverse modellen voor u beschikbaar, van uiterst summier tot zeer uitgebreid. Alle modellen voldoen uiteraard aan de wettelijke voorschriften.
Als ouders moet u dus (leren) samenwerken. Dat is niet voor niets. Wij verwijzen naar de open brief van Villa Pinedo waarin treffend wordt beschreven hoe belangrijk het is om als ouders samen te werken.

De Mediator Echtscheiding bij JPR

De advocaat-mediators van JPR voldoen aan alle normen ten aanzien van kennis en vaardigheden op het terrein van echtscheiding. Zij zijn allen aangesloten bij de specialisatieverenigingen VFAS en MFN. Een aantal van hen heeft tevens de extra opleiding Collaborative Divorce gevolgd (CDH). U ontvangt op verzoek vrijblijvend een informatiepakket.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: