Menu
JPR Advocaten

Letselschade medische fout

Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Zo ook door artsen, therapeuten, tandartsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen, al dan niet werkzaam in een ziekenhuis of zorginstelling. Vaak loopt het goed af voor de patiënt, maar als een medische fout leidt tot letselschade, dan zijn veelal de gevolgen voor de patiënt dramatisch.

Maar wat is nu een medische fout? Als een medische behandeling mislukt of niet leidt tot het gewenste resultaat is er niet automatisch sprake van een medische fout. Aan iedere medische behandeling, en zeker bij (risicovolle) operaties, zijn gezondheidsrisico’s verbonden. Anders gezegd, er kunnen complicaties optreden. Complicaties zijn in de regel geen medische fouten.

Er is sprake van een medische fout als de arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld. Het is aan de patiënt te bewijzen dat er een medische fout is gemaakt en hij hierdoor letselschade heeft opgelopen. Dit is niet gemakkelijk. Anders dan de arts is de patiënt op medisch gebied onkundig. Verder zijn andere behandelend artsen niet snel geneigd zich uit te laten over het handelen van een collega. Bovendien beschikt de verzekeraar van de arts/zorginstelling, anders dan patiënt, ook nog eens over specialistische medisch adviseurs. Kortom, ten opzichte van de arts staat de patiënt dus op achterstand.

De volgende vraag is wie u voor uw letselschade door een medische fout aansprakelijk kunt stellen. Het ziekenhuis? De arts? Of beiden? Welke procedure moet worden gevoerd: de klachtenprocedure, tuchtprocedure of een gerechtelijke procedure?

Onze gespecialiseerde advocaten hebben de ervaring en de deskundigheid u bij te staan om uw letselschade door een medische fout te verhalen. Onze advocaten hebben grote expertise in behandeling van zaken op het gebied van het medische (beroeps)aansprakelijkheidsrecht. Ook beschikken de letselschadeadvocaten van JPR Advocaten over ruime kennis op het gebied van medisch tuchtrecht en patiëntenrechten.

Verder beschikken de (LSA) letselschade advocaten van JPR Advocaten over een breed netwerk van medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en psychiaters die in medische aansprakelijkheidskwesties adviseren. Welke medisch adviseur wordt ingeschakeld, is afhankelijk van het vakgebied waarop de aansprakelijkheid ziet. Immers, een medisch adviseur die gespecialiseerd is in hetzelfde vakgebied heeft de ervaring en kennis om te beoordelen of er tijdens de behandeling door de betreffende arts(en) een fout is gemaakt. Uit het medisch advies zal blijken of er voldoende aanknopingspunten zijn om de arts en/of de zorginstelling aansprakelijk te stellen voor uw schade door de medische fout.

Met de gespecialiseerde letselschade advocaten van JPR Advocaten krijgt de patiënt de schadevergoeding waar hij/zij recht op heeft.
Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze letselschade advocaten. Een eerste gesprek met een van onze letselschade advocaten is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: