Menu
JPR Advocaten

Letselschade advocaat

Waarom een letselschade advocaat van JPR Advocaten?

1. U krijgt kwaliteit

Alle letselschade advocaten van JPR advocaat zijn specialisten op het gebied van letselschade en zijn (aspirant) lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Een letselschade LSA advocaat is de expert op het gebied van letselschade.

Daarnaast is JPR Advocaten in het bezit van het exclusieve keurmerk van de Stichting Keurmerk Letselschade. Dit geeft u extra zekerheid voor een goede, zorgvuldige en professionele behartiging van uw belangen.

2. Onderworpen aan strenge regels van de beroepsgroep

Anders dan letselschade specialisten, letselschade experts en juristen zijn advocaten onderworpen aan strenge gedragsregels. Zo handelt een letselschade advocaat uitsluitend in het belang van zijn cliënt. Ook heeft een letselschade advocaat een beroepsgeheim. Als u uw belangen laat behartigen door een advocaat hebt u de garantie dat enkel en alleen in uw belang wordt gehandeld.

3. Meesters in het (bewijs)recht

Het regelen van letselschade is een juridische aangelegenheid, gebaseerd op wettelijke regels en jurisprudentie. Letselschade is bewijsrecht. Wie moet wat bewijzen? Welke eisen worden gesteld aan het bewijs? Kennis van het (bewijs)recht is dan ook essentieel voor optimaal resultaat.

Advocaten hebben een universitaire opleiding rechten afgerond en zijn meesters in het (bewijs)recht. Anders dan letselschade specialisten, schade experts en juristen beschikken advocaten over de juridische kennis van het (bewijs)recht om uw belangen optimaal te behandelen en de letselschadevergoeding af te dwingen waar u recht op hebt.

4. Enkel advocaten kunnen een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank

95% van de letselschade- en overlijdensschadezaken worden uiteindelijk in minnelijk overleg met de verzekeraar geregeld. Dat verdient ook veruit de voorkeur. Toch is het soms nodig om te procederen.

Advocaten hebben in Nederland een procesmonopolie ten aanzien van het voeren van gerechtelijke procedures. Letselschaderegelaars, letselschade-experts en letselschadespecialisten mogen dat niet.

Onze ervaring is dat als een letselschade advocaat van onze sectie zich namens u wendt tot de aansprakelijkheidsverzekeraar, de verzekeraar uw zaak voortvarender en zorgvuldiger zal behandelen. Het alternatief is immers een gerechtelijke procedure.

Het feit dat wij als letselschade advocaten kunnen procederen, zorgt ervoor dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uw claim zorgvuldiger behandelt.

Anders dan letselschadekantoren kunnen wij als letselschade advocaat voor u middels het starten van een gerechtelijke procedure een optimaal resultaat bereiken. Het feit dat letselschadeadvocaten het middel van een procedure hebben, maakt dat u sterker staat tegenover de verzekeraar tijdens de schadebehandeling.

5. Enkel advocaten kunnen een deelgeschilprocedure starten

Sinds juli 2010 kunnen geschilpunten met de verzekeraar in het onderhandelingstraject aan de rechter worden voorgelegd in een zogeheten deelgeschilprocedure. De deelgeschilprocedure bij de rechtbank kan uitsluitend door een advocaat gevoerd worden, en niet door een letselschaderegelaar, letselschade-expert of letselschadespecialist.

Gevallen kunnen worden voorgelegd als:

  • de aansprakelijkheid niet wordt erkend;
  • ten onrechte een beroep gedaan wordt op eigen schuld van het slachtoffer;
  • de ernst van het letsel niet wordt onderkend;
  • ontkend wordt dat het letsel en de schade door het ongeval veroorzaakt zijn;
  • gesteld wordt dat het slachtoffer niet aan zijn schadebeperkingsplicht voldoet;
  • geweigerd wordt bepaalde voorbehouden in de eindregeling op te nemen;
  • discussie ontstaat over de omvang van de schade.


Enkel de mogelijkheid om een deelgeschilprocedure te kunnen starten leidt er in de regel toe dat verzekeraars zorgvuldiger handelen gedurende de schaderegeling. Uit ervaring weten wij dat bij het starten van een deelgeschilprocedure of alleen al de dreiging daarmee een verzekeraar zijn standpunt bijstelt en de kwestie alsnog in der minne wordt opgelost. Dit zonder tussenkomst van een rechter.

Voor het slachtoffer is een groot voordeel van de deelgeschilprocedure, dat de kosten daarvan meestal volledig door de aansprakelijke partij moeten worden betaald. Bij een erkende of door de rechter vastgestelde aansprakelijkheid, loopt het slachtoffer dus nauwelijks financieel risico. Een deelgeschilprocedure is een goedkope, snelle en efficiënte wijze om geschilpunten tussen het slachtoffer en de verzekeraar te beslechten.

Ook hier geldt dat wij als letselschade advocaten, anders dan letselschadebureau ’s, door het starten van een gerechtelijke procedure of alleen al daarmee te dreigen, een optimale letselschadevergoeding voor u kunnen bereiken. Het feit dat letselschadeadvocaten het middel van een procedure hebben, maakt dat het slachtoffer sterker staat tegenover de verzekeraar in de schaderegeling.

6. Geen percentage van de schade uitkering

Anders dan letselschadespecialisten, schade experts of juristen in voorkomende gevallen doen, is het een letselschade advocaat verboden vooraf af te spreken dat u een percentage van de schade-uitkering aan hem zou moeten afdragen. De schade-uitkering is geheel voor u.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze (LSA) letselschade advocaten in Deventer of Doetinchem. Een eerste gesprek met een van onze letselschade advocaten is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: