Home
Schuldsaneringsregeling (WSNP)

Schuldsaneringsregeling (WSNP)

De wettelijke schuldsaneringsregeling of WSNP is een soort faillissement voor particulieren. Er zijn echter belangrijke verschillen. De regeling kan alleen worden gevraagd door de schuldenaar of door de gemeente. De rechtbank wijst een gespecialiseerde bewindvoerder aan die dezelfde taken en bevoegdheden heeft als een curator. De bewindvoerder in de WSNP is geen schuldhulpverlener of schuldenmaatje. De schuldenaar zal dus na uitspreken van de WSNP zijn eigen financiën moeten beheren. Een schuldhulpverlener of schuldenmaatje van de gemeente kan daar wel bij helpen.

Direct contact opnemen
Jesse-Rene-Utrecht

De looptijd van de WSNP is in de regel drie jaar. Gedurende die tijd moet de schuldenaar zoveel mogelijk sparen voor zijn schuldeisers. Daarvoor wordt een maandelijks vrij te laten bedrag (VTLB) vastgesteld. Als de schuldenaar alle verplichtingen is nagekomen krijgt hij aan het einde van de looptijd een schone lei. Dat betekent dat hij het restant van zijn schulden niet meer behoeft te betalen. Het gespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers. De preferente schuldeisers (met name de Belastingdienst) krijgen daarbij twee keer zoveel als de gewone schuldeisers.

Procedure

De schuldenaar kan pas bij de rechtbank terecht als eerst vergeefs is geprobeerd via de gemeente onderling een regeling met de schuldeisers te treffen. De gemeente moet daarvan een verklaring afgeven. Als echter het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser, krijgt de schuldenaar eerst 14 dagen de tijd om een schuldsaneringsregeling te vragen aan de rechtbank. Voor het verzoek is geen advocaat nodig. In de praktijk wordt het verzoekschrift meestal door de gemeente opgesteld.

Tussentijds einde schuldsaneringsregeling

Een schone lei moet worden verdiend. De schuldenaar moet zich aan strenge voorwaarden houden. Als hij geen betaald werk heeft, is hij verplicht daarnaar te solliciteren. Van het inkomen wordt een gedeelte vrijgelaten, waarmee de schuldenaar zijn dagelijkse lasten moet voldoen, het VTLB. Dat wordt bepaald door de rechter-commissaris. Globaal is dat de bijstandsnorm plus 5%. Verder mag hij geen nieuwe schulden laten ontstaan. Als de schuldenaar zich niet aan die voorwaarden houdt, kan de rechtbank de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigen en alsnog het faillissement uitspreken. Alle moeite is dan voor niets geweest.

Akkoord

Ook in een schuldsaneringsregeling kan een akkoord worden aangeboden. Daarin wordt meestal betaling van een percentage van de vordering aangeboden. Over dat akkoord wordt op een verificatievergadering gestemd. Als het akkoord wordt aangenomen moet de rechtbank beoordelen of het wordt ‘gehomologeerd’. Homologatie betekent dat het algemeen verbindend wordt verklaard, ook voor de schuldeisers die zijn weggebleven of tegen hebben gestemd. Een akkoord slaagt in de regel alleen als de schuldeisers onder het akkoord meer krijgen dan zonder, meestal omdat een derde daarvoor geld beschikbaar stelt.

Advocaat

Er kunnen in een schuldsaneringsregeling nog veel meer kwesties spelen dan wij hier kunnen behandelen. Wij hebben als bewindvoerder de nodige ervaring opgedaan met de schuldsaneringsregeling. Wij kunnen jou daarom goed helpen bij discussies met de bewindvoerder.

David Vrijbergen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de schuldsaneringsregeling?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.