Menu
JPR Advocaten

Huurrecht advocaat

Specialisten

Bent u op zoek naar een goede huurrecht advocaat? Dan bent u bij JPR Advocaten aan het juiste adres. Onze vakgroep huurrecht bestaat uit vier vakkundige, gespecialiseerde en gepassioneerde huurrecht advocaten, die ruime ervaring en expertise hebben in het huurrecht. Al onze huurrecht advocaten zijn aangesloten bij de Vereniging voor Huurrecht Advocaten en hebben een specialisatieopleiding op het gebied van het huurrecht gevolgd. Ze hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over alle aspecten van de huur en verhuur van bedrijfsruimte (detailhandel, kantoorruimte, etcetera) en woonruimte. Onze huurrecht advocaten treden op het gebied van het huurrecht op voor woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren.

Waarvoor kunt u onze huurrecht advocaat inschakelen?

U kunt bijvoorbeeld met onze huurrecht advocaat contact opnemen voor:

  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden;
  • het adviseren over het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten. Wat kan wel en wat kan niet op basis van de wet?;
  • het voeren van een procedure tot beëindiging van de huur en het ontruimen van het pand;
  • het voeren van een procedure tot verlenging van de ontruimingsbescherming (kantoorruimte);
  • het adviseren en procederen bij geschillen over wanbetaling, onderhoudskwesties en gebreken, oplevering van het pand, overlast, servicekosten;
  • het adviseren in het geval dat de huurder/verhuurder failliet gaat;
  • het adviseren en procederen in geval van huurprijswijzigingsgeschillen en indeplaatsstellingsverzoeken;
  • renovatie/sloop/nieuwbouw;
  • tijdelijke verhuur (sloopwoningen, Leegstandswet et cetera).


Onze huurrecht advocaat staat u graag bij van A tot Z.

Huurcontracten: voorkomen is beter dan genezen

Het huurrecht is niet altijd eenduidig en helder. In sommige gevallen mag wel van de wet worden afgeweken en in andere gevallen weer niet. Zit u met vragen op het gebied van het huurrecht, dan is het verstandig om contact op te nemen met één van onze huurrecht specialisten. Onze huurrecht advocaat kan u van advies voorzien. Informatie inwinnen vooraf kan u veel geld, tijd en zorgen besparen en latere problemen voorkomen. Wij helpen u met duidelijk geformuleerde huurovereenkomsten die het risico op huurgeschillen minimaliseren. Of bijvoorbeeld met de formulering van een koopoptiebeding, een afwijkende onderhoudsverdeling, een clausule voor periodieke huurprijsaanpassing of een regeling hoe het pand aan het einde van de huur moet worden opgeleverd.

Huurrechtprocedure

Is er al een huurrecht (beëindigings)geschil ontstaan, dan kijkt onze huurrecht advocaat in overleg met u wat uw kansen en mogelijkheden zijn en hoe dit probleem snel en efficiënt kan worden opgelost. Eerst zal geprobeerd worden om het probleem in minnelijk overleg op te lossen. Is dat niet mogelijk, dan zal onze huurrecht advocaat na goed overleg met u een huurrechtelijke procedure voeren.

Afspraak

Wilt u een afspraak maken met één van onze gespecialiseerde huurrecht advocaten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan op telefoonnummer 088 - 616 00 20 (vestiging Doetinchem) of 088 - 616 00 10 (vestiging Deventer). Uiteraard kunt u onze huurrecht advocaten ook een e-mail sturen. U vindt de contactgegevens op de persoonlijke pagina van de advocaat.

Huurcontracten: voorkomen is beter dan genezen

Het huurrecht is niet altijd eenduidig en helder. In sommige gevallen is sprake van zogenoemd dwingend recht. Er mag dan niet van de wet worden afgeweken. Ook kan er sprake zijn van zogenoemd semi dwingend recht; er mag dan niet ten nadele van de huurder (maar wel ten nadele van de verhuurder) van de wet worden afgeweken. Zit u met vragen op het gebied van het huurrecht of wilt u sparren over een specifieke huurkwestie, dan is het ver-standig om contact op te nemen met één van onze huurrecht specialisten. Onze huurrecht advocaat kan u van advies voorzien. Informatie inwinnen vooraf kan u en uw bedrijf veel geld, tijd en zorgen besparen en latere problemen voorkomen. Duidelijk geformuleerde huurovereenkomsten minimaliseren het risico op huurgeschillen. Wij helpen u daarmee graag. Ook als het gaat om de formulering van een koopoptiebeding, een clausule voor periodieke huurprijsaanpassing, een afwijkende onderhoudsverdeling of een regeling hoe het pand aan het einde van de huur moet worden opgeleverd. Ook kunt u uiteraard advies bij ons inwinnen als u de huurovereenkomst wilt beëindigen of als u te maken krijgt met een huurbeëindiging.

Huurrechtprocedure

Is er al een huurrechtgeschil ontstaan, dan kijkt onze huurrecht advocaat in overleg met u wat uw kansen en mogelijkheden zijn en hoe dit probleem snel en efficiënt kan worden opgelost. Eerst zal geprobeerd worden om het probleem in minnelijk overleg op te lossen. Als dat niet lukt, dan zal na goed overleg met u een huurrechtelijke procedure door onze huurrecht advocaat worden opgestart.

Afspraak

Wilt u een afspraak maken met één van onze gespecialiseerde huurrecht advocaten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan op telefoonnummer 088 - 616 00 20 (vestiging Doetinchem) of 088 - 616 00 10 (vestiging Deventer). Uiteraard kunt u onze huurrecht advocaten ook een e-mail sturen. U vindt de contactgegevens op de persoonlijke pagina van de advocaat.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: