Menu
JPR Advocaten

Huurovereenkomst sportaccommodatie

Er zijn verenigingen die zelf eigenaar zijn van de sportaccommodatie, maar er zijn ook verenigingen die de velden of de banen huren, bijvoorbeeld van de gemeente. De verenigingen die zelf eigenaar zijn, zijn zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Van belang is ook dat de vereniging zich als eigenaar realiseert dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen, om te voorkomen dat de vereniging als eigenaar van de accommodatie aansprakelijk wordt gesteld.

Het kan ook zijn dat de gemeente eigenaar van de grond is en de sportvereniging het recht van opstal heeft en daardoor alleen eigenaar is van de opstallen, waaronder het materiaalhok, het clubhuis, de sporthal, de kleedkamers en de velden.

Indien de accommodatie wordt gehuurd, is het zowel voor de vereniging als huurder alsmede voor de verhuurder van belang dat er heldere afspraken met betrekking tot in elk geval de duur van de huurovereenkomst en de opzegtermijn worden gemaakt. Daarbij is het goed de afspraken in een schriftelijke huurovereenkomst vast te leggen. Indien de sportvereniging wenst over te gaan tot een verbouwing, zal toestemming moeten worden gevraagd van de verhuurder, immers is de sportvereniging geen eigenaar van de accommodatie.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: