Menu
JPR Advocaten

Handelsnaam registreren

De naam waaronder de onderneming wordt gedreven, is een handelsnaam. Een handelsnaam registreren vindt allereerst plaats bij de start van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voordat u een handelsnaam kiest voor uw organisatie is het raadzaam te checken of deze handelsnaam niet al gebruikt wordt. Voor een onderneming is de handelsnaam van belang. Het belang van de handelsnaam neemt toe indien deze naam intensief wordt gebruikt om de organisatie in de markt te zetten. In dat geval is het wenselijk om te kunnen optreden tegen het gebruik van eenzelfde handelsnaam door een andere organisatie. Als organisatie wilt u de handelsnaam dan kunnen beschermen.

Naast dat een andere organisatie dezelfde handelsnaam hanteert kan het voorkomen dat een andere organisatie elementen aan de naam toevoegt, waardoor de handelsnaam toch net even iets anders is, maar wel veel gelijkenis vertoont met uw handelsnaam. Ook in dit soort gevallen is het wenselijk om uw handelsnaam te kunnen beschermen. Indien aannemelijk is dat verwarring tussen beide namen ontstaat, kan worden opgetreden tegen de andere handelsnaam.

Daarnaast mag een handelsnaam het publiek niet misleiden omtrent de aard, eigenaar of de rechtsvorm van de onderneming. Overtreding van het misleidingsverbod kan een flinke boete opleveren. Daarom is het ook raadzaam om bij het kiezen van een handelsnaam juridisch advies in te winnen.

Een beroep op het handelsnaamrecht biedt een (beperkte) vorm van bescherming. Zo is de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht beperkt tot het afzetgebied en de klantenkring waarin u uw handelsnaam gebruikt. Indien u bijvoorbeeld slechts actief bent in Brabant, kunt u anderen in Groningen niet beletten dezelfde handelsnaam te gebruiken.

Verhouding van een handelsnaam met het merkenrecht

De benaming van een onderneming kan via een omweg ook via het merkenrecht worden beschermd. Terwijl een handelsnaam de benaming van een onderneming beschermt, beschermt het merkenrecht de identiteit van waren en diensten van een onderneming. Indien u een benaming zowel als handelsnaam voor uw onderneming gebruikt, als voor de waren en diensten van uw onderneming, kunt u deze benaming ook als merk registreren. Een merkrecht biedt namelijk een ruimere beschermingsomvang dan een handelsnaamrecht. Zo kunnen anderen op grond van een merkenrecht worden belet om een bepaalde handelsnaam te gebruiken. Voor informatie over het registreren van een merk, klik hier.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom en ICT
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: