Menu
JPR Advocaten

Geschiktheidstoets

De wettelijk verplichte betrouwbaarheidstoets en geschiktheidstoets (zie art. 3:8 en art. 3:9 van de Wft) roept veel vragen op in de praktijk. Op basis van welke criteria wordt getoetst? Wie doet dat? Is de procedure wel transparant? Ook medewerkers die een grote invloed op het risicoprofiel van de verzekeraar kunnen uitoefenen, vallen inmiddels onder de toets. Sleutelfunctionarissen vallen daar in ieder geval onder. Op zich is het logisch dat er getoetst wordt. Maar hoe wordt gewaarborgd dat de toetsing eerlijk en zorgvuldig verloopt?

Bestuurders en commissarissen ervaren de toetsingen van De Nederlandse Bank in de praktijk soms als het proces van Kafka. Recent heeft DNB een bestuurdersmonitor aangelegd: een niet openbaar register van antecedenten van te toetsen personen. Zie de webpagina: Bestuurdersmonitor in werking.

In de bestuurdersmonitor worden de volgende antecedenten opgenomen:

  • Toezichtantecedenten: bijvoorbeeld maatregelen die DNB heeft opgelegd.
  • Strafrechtelijke antecedenten: bijvoorbeeld een veroordeling voor een strafbaar feit.
  • Financiële antecedenten: bijvoorbeeld betrokkenheid bij een faillissement.
  • Fiscaalbestuursrechtelijke antecedenten: bijvoorbeeld een vergrijpboete van de Belastingdienst.


Tussentijds kan DNB ook een hertoetsing gelasten als daar een redelijke aanleiding toe bestaat, zie op uitspraken.rechtspraak.nl.

Van het zogenoemde tweede echelon voert de verzekeraar zelf de geschiktheidstoets uit. DNB controleert alleen hoe het toetsingsproces is ingericht. De betrouwbaarheidstoets geschiedt wél door DNB. Een negatief oordeel heeft voor de betrokkene en de verzekeraar grote gevolgen. Verzekeraars doen er verstandig aan om de procedure goed in te richten en daarbij ook bedacht te zijn op eventuele arbeidsrechtelijke consequenties.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstaat onder een geschiktheidstoets overigens iets anders namelijk dat een advies passend is, en geschikt voor de klant.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de sectie Verzekeringsrecht van JPR Advocaten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: