Menu
JPR Advocaten

Europese wetgeving

Met Europese wetgeving wordt het recht van de Europese Unie aangeduid. De Europese Unie is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie vindt plaats op vele terreinen, zoals op het gebied van economische samenwerking, milieu, immigratie, justitie, defensie, consumentenrechten, onderwijs, energie en landbouw.

Belangrijk uitgangspunt voor een goede samenwerking zijn onderling afgestemde regels, zo ook op het gebied van Europese wet- en regelgeving.

De invloed van Europese wetgeving

Europese wetgeving is van grote invloed op het Nederlandse rechtsstelsel. Grote delen van onze nationale wetgeving zijn gebaseerd op Europese wetgeving. Daarnaast werken onderdelen van Europese wetgeving ook rechtstreeks door in Nederland zonder dat de Europese regelgeving is opgenomen in de Nederlandse wetten.

Krijgt u te maken met Europese wetgeving, dan adviseren wij u zich hierover te laten informeren. De wijze waarop Europese wetgeving doorwerkt in de nationale regels is per situatie verschillend. Soms kunt u contracteren zoals u wilt, soms moet u toch rekening houden met Europese wetgeving, omdat daarin staat dat bepaalde afspraken niet gemaakt kunnen worden. Vooral indien u contracteert met partijen die in de ogen van de Europese wetgever bescherming behoeven (consumenten, werknemer), moet u bedacht zijn op de invloed van Europese Wetgeving.

Gaat u contracteren met een andere Europese partij, dan kijken we graag even met u mee.

Bronnen van Europese wetgeving

De belangrijkste bron van Europese wetgeving wordt gevormd door de oprichtingsverdragen van de Europese Unie (EU). Dit wordt ook wel aangeduid als het primaire recht van de Europese Unie en heeft voorrang boven de nationale regels.

Naast het primaire recht van de Europese Unie kent Europa ook het secundaire recht van de Europese Unie, ook wel afgeleid recht genoemd. Secundair recht bestaat uit verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, resoluties en adviezen.

Verordeningen zijn bindend en werken rechtstreeks door in onze samenleving. Een verordening heeft daarmee de werking van een gewone wet. Richtlijnen zijn ook bindend, maar dienen eerst omgezet te worden in nationale wetgeving voordat zij van toepassing zijn. In procedures is het soms toch mogelijk om rechtstreeks een beroep te doen op een richtlijn. Bijvoorbeeld om te bereiken dat een nationale wet wel volgens de richtlijn wordt toegepast. Ook beschikkingen zijn bindend. Zij gelden echter niet in het algemeen, maar zijn gericht op een individu. Resoluties en adviezen zijn niet bindend.

Enkele regels van Europese wetgeving die belangrijk zijn voor geschillen

De Verordeningen die bepalen welk recht er van toepassing is op een overeenkomst en welke rechter bevoegd is, maken onderdeel uit van de Europese Wetgeving. Deze verordeningen komen wij in de praktijk geregeld tegen. Verordeningen zoals bijvoorbeeld Rome I en Rome II zijn onderdelen van Europese wetgeving waar geen advocaat tegenwoordig meer zonder kan.

In het algemeen geldt dat het partijen vrij staat om een rechtskeuze te maken. Een verkoper in Nederland en een koper in Duitsland kunnen kiezen voor Belgisch recht. De meeste partijen proberen het recht van hun eigen land van toepassing te verklaren op de overeenkomst. In uitzonderingsgevallen kan het recht van een land dat nauw verbonden is met de overeenkomst van toepassing zijn, ook al is er een andere rechtskeuze gemaakt. Met name in ongelijke verhoudingen, zoals de verhouding werkgever en werknemer, moet men daar bedacht op zijn. Is geen rechtskeuze gemaakt dan geeft de Rome I-Verordening regels om te beoordelen welk recht van toepassing is.

Ook de bevoegdheid van de rechter kan door partijen worden overeengekomen, dat wordt een forumkeuze genoemd. Evenals bij de rechtskeuze geldt deze mogelijkheid niet onverkort. Op uitzonderingen dient men in ongelijke verhoudingen wederom bedacht te zijn. Is geen bevoegde rechter aangewezen, bepaalt de Brussel II-Verordening voor familierechtelijke zaken en de Brussel I-Verordening in overige zaken welke rechter bevoegd is.

Europese wetgeving

In Nederland speelt de Europese Unie een grote rol. De Nederlandse wet- en regelgeving wordt sterk beïnvloed door Europese wetgeving. De specialisten van JPR advocaten zijn thuis in vraagstukken op het gebied van Europese of internationale zaken. Voor een kennismaking kunt u altijd contact met ons opnemen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: