Menu
JPR Advocaten

Dwangakkoord

Indien u persoonlijk in staat van faillissement verkeert zijn er kortweg twee mogelijkheden om van uw schulden af te komen. De ene mogelijkheid is doordat het faillissement op enig moment wordt omgezet in een wettelijke schuldsaneringsregeling (afgekort WSNP) en dit WSNP-traject succesvol wordt doorlopen. Hierdoor krijgt u, gemiddeld na een periode van vier jaren (inclusief de duur van het faillissement), een schone lei waardoor de schulden niet langer opeisbaar zijn. De andere mogelijkheid om van uw schulden af te komen is door een akkoord aan uw schuldeisers aan te bieden. Ook wel een dwangakkoord genoemd. De reden om voor dit akkoord te kiezen kan enerzijds zijn dat u niet aan de eisen voldoet om toe te worden gelaten tot de WSNP, of simpelweg omdat u niet een dergelijke termijn in de WSNP en/of het faillissement wenst door te brengen.

In het geval u een akkoord wenst aan te bieden aan uw schuldeisers betekent dit met andere woorden dat u deze schuldeisers een voorstel doet dat zij een bepaald percentage ontvangen van het bedrag dat ze nog van u te vorderen hebben.

Wenst u een akkoord aan te bieden terwijl u in staat van faillissement verkeert of in de WSNP zit, dan dient u er rekening mee te houden dat daar bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden. In de eerste plaats dient het geld waarmee het akkoord wordt betaald door een derde ter beschikking te worden gesteld. Vervolgens geldt dat de meerderheid van de concurrente schuldeisers moeten instemmen, die tevens de meerderheid van uw schulden vertegenwoordigen, om een akkoord te kunnen laten slagen. Daarnaast dienen ook alle boedelschuldeisers in te stemmen en de preferente schuldeisers (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst). Het is gebruikelijk dat met de preferente schuldeisers afwijkende afspraken worden gemaakt.

Slaagt het akkoord, dan zijn uw (resterende) schulden niet langer opeisbaar.

Ook buiten het faillissement (of WSNP) kunt u een akkoord aanbieden. Dan gelden echter wel andere voorwaarden. Buiten het faillissement is er sprake van een minnelijke regeling die u met iedere schuldeiser dient te treffen. Een schuldeiser die daar niet aan mee wenst te werken kan (in de meeste gevallen) daar niet toe worden gedwongen. Voor u is het echter goed om te weten dat er een wetsvoorstel in de maak is, dat daar mogelijk verandering in gaat brengen. Er zullen meer en zwaardere voorwaarden verbonden zijn aan het dwangakkoord buiten faillissement, maar de mogelijkheid om deze tot stand te brengen wordt wel gecreëerd door de wetgever. Hierdoor kunt u dus straks mogelijk ook schuldeisers buiten faillissement dwingen om mee te doen aan het akkoord.

Verkeert u (of uw onderneming) in een slechte financiële situatie en wilt u een faillissement proberen te voorkomen, kan het zeker lonen een akkoord aan te bieden. De kans dat een schuldeiser eieren voor zijn geld kiest en liever een percentage ontvangt in plaats van dat u failliet gaat is aanwezig. Lukt het aanbieden van het akkoord niet buiten faillissement doordat een aantal schuldeisers dwarsligt, kan het soms lonen, het akkoord op een later moment (nogmaals) aan te bieden. Niet geschoten is immers altijd mis.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: