Menu
JPR Advocaten

Doorwerken na AOW

De pensioen of AOW-gerechtigde leeftijd is vaak een natuurlijk moment om te stoppen met werken.
Doorwerken na AOW is doorgaans geen probleem, maar wat wordt dan het moment om definitief te stoppen? Als de belasting alsnog te groot is of op basis van (alsnog) gemaakte afspraken?

Indien in de bestaande arbeidsovereenkomst geen beding is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de bestaande arbeidsovereenkomst gewoon door. U kunt dan op ieder gewenst moment de overeenkomst alsnog opzeggen. Toestemming is dan in beginsel niet nodig.

Hebt u wel een beding opgenomen dan eindigt de arbeidsovereenkomst als u verder niets doet.
U kunt dan een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Dit kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Op de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dan de gebruikelijke ketenregeling van toepassing. (Een verruimde ketenregeling is in de maak.) Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt u dan wel toestemming nodig.

Neemt u een werknemer in dienst die voor zijn AOW ergens anders heeft gewerkt, en na het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd bij u wil werken, dan geldt hetzelfde. Immers dan is ook sprake van doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd, maar dan bij een andere werknemer.

Wilt u weten wat voor u het verstandigste is, neem dan contact ons op.

65+ en met pensioen is achterhaald door het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Bovendien is doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd en bijverdienen naast de AOW steeds gebruikelijker.

Bijverdienen is echter niet de enige drijfveer. Ook contact met de maatschappij is een veel gehoord argument. Dit terwijl u doorwerken niet als belasting ervaart.

Pensionering kan dan worden uitgesteld. De pensioengerechtigde leeftijd is vaak immers flexibel. Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd is echter niet vanzelfsprekend. Ofwel eindigt uw bestaande overeenkomst van rechtswege ofwel uw werkgever kan de overeenkomst opzeggen zonder toestemming.

AOW-gerechtigde leeftijd, pensioengerechtigde leeftijd (pensioenleeftijd) en 65-jarige leeftijd is niet (langer) hetzelfde. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat geleidelijk (maar versneld) omhoog. In pensioenregelingen is de pensioen(-richt) leeftijd veelal in één keer verhoogd, terwijl de pensioendatum flexibel is. 65 jaar is geen objectieve einddatum meer.

De werkgever heeft de keuze een werknemer te laten doorwerken. Dit kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Beleid ten aanzien van het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd draagt bij aan duidelijkheid en voorkomt ongelijke behandeling van gelijke gevallen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Pensioenrecht
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: