Menu
JPR Advocaten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is onderdeel van de Faillissementswet en regelt de mogelijkheid om bij financiële problemen via de rechter tot schuldsaneringsregelingen te komen met schuldeisers. Wanneer de rechter de toepassing van de WSNP uitspreekt, zullen tegelijkertijd een bewindvoerder en een rechter-commissaris worden aangewezen. De bewindvoerder is in het algemeen vergelijkbaar met de curator.

Bij JPR Advocaten is een team van bewindvoerders werkzaam. Zij zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP en treden tijdens saneringstrajecten op als schakel tussen schuldenaar, rechtbank en schuldeisers. Zij houden dan toezicht op naleving van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen en zorgen voor beheer en vereffening van de boedel.

In de documenten hieronder treft u aanvullende informatie aan.

Informatieblad WSNP Klachtenreglement Sollicitatieregels Sollicitatieformulier
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: