Menu
JPR Advocaten

Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde advocaat op het gebied van Verzekeringsrecht, Handel & Logistiek of Aansprakelijkheidsrecht? De gespecialiseerde advocaten van onze sectie Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht adviseren en procederen voor verzekeraars, bedrijven/ondernemers en particulieren op het gebied van verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Verder adviseert onze sectie financiële instellingen over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van de Wet financieel toezicht (Wft) en treden onze advocaten op voor letselschadeslachtoffers.

Onze advocaten staan garant voor een praktische, oplossingsgerichte en doortastende aanpak van uw zaak. Zij beschikken over een grondige vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring. Zij brengen helder en in eenvoudige, duidelijke woorden de meest juridisch complexe zaken terug tot hun (juridische) essentie.

Een juridische procedure is niet altijd de beste oplossing. Alle advocaten binnen onze sectie zijn ervaren onderhandelaars en weten dikwijls buiten de rechter om het beste resultaat voor u te behalen. En als een schikking niet mogelijk blijkt of niet de beste oplossing is? Dan beschikt onze sectie over ruime proceservaring om deze procedure efficiënt en met het beste resultaat voor u te voeren.

Aansprakelijkheidsrecht

Is uw onderneming/bedrijf aansprakelijk gesteld? Claimt een bedrijf, een persoon of een werknemer schadevergoeding van u? Of heeft uw onderneming of bedrijf zelf (bijvoorbeeld bedrijfs-)schade geleden die u wilt verhalen op een andere partij?

U ontvangt een claim

Aansprakelijkheidsrecht is nauw verweven met het Verzekeringsrecht. Veelal zult u een claim op grond van de polisvoorwaarden moeten melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw bedrijf. Vervolgens zal uw verzekeraar, als het goed is, de claim in behandeling nemen en eventueel (uiteraard in overleg met u) verweer voeren.

Mocht de verzekeringsmaatschappij (ten onrechte) dekking weigeren of valt de claim onder het verzekerde eigen risico, dan zult u zelf verweer moeten voeren. Het is dan verstandig om u in een vroeg stadium te laten begeleiden door één van onze specialisten op het gebied van Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Dit om de aansprakelijkheidsclaim af te wenden, dan wel tot een minimum te beperken.

Uw bedrijf heeft een claim

Als uw bedrijf schade heeft geleden en u deze schade op een andere partij wilt verhalen, is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met verschillende partijen en verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars. Deze zullen soms naar elkaar wijzen en/of uw claim botweg afwijzen.

Wat volgt is een juridisch steekspel met lange discussies over onder meer verjaring, klachtplicht, aansprakelijkheid, causaal verband en schadeomvang. Wie moet wat bewijzen? Welke partij is aansprakelijk of zijn meerdere partijen aansprakelijk? Moet er een deskundige worden ingeschakeld?

Dit is het terrein waarin onze gespecialiseerde advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn. Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om in de meest complexe situaties met soms een woud aan partijen en juridische standpunten en verweren ervoor te zorgen dat u op het juridische vlak ontzorgd wordt en alsnog de geleden schade vergoed krijgt.

Beroepsaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben grote expertise op het gebied van beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren, zoals assurantietussenpersonen, makelaars, hypotheekadviseurs, artsen, notarissen, arbeidsdeskundigen en accountants.

Onze sectie treedt al decennialang op in heel Nederland voor verzekerden van één van de grootste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van Nederland. Ook hebben zij ruime ervaring bij het voeren van procedures bij de (tucht)rechter en geschillencommissies

Verzekeringsrecht

Lijdt uw onderneming of bedrijf schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, diefstal, ziekte of arbeidsongeschiktheid van uzelf of één van uw werknemers en weigert uw verzekeraar de schade - naar uw mening ten onrechte - uit te keren of spelen er andere problemen met een
verzekeringsmaatschappij?

Onze gespecialiseerde advocaten van de sectie verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht hebben de ervaring en de deskundigheid uw probleem c.q. conflict met uw verzekeraar op te lossen.

Aansprakelijkheidsrecht

Is uw onderneming/bedrijf aansprakelijk gesteld? Claimt een bedrijf, een persoon of een werknemer schadevergoeding van u? Of heeft uw onderneming of bedrijf zelf (bijvoorbeeld bedrijfs-)schade geleden die u wilt verhalen op een andere partij?

U ontvangt een claim

Aansprakelijkheidsrecht is nauw verweven met het Verzekeringsrecht. Veelal zult u een claim op grond van de polisvoorwaarden moeten melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw bedrijf. Vervolgens zal uw verzekeraar, als het goed is, de claim in behandeling nemen en eventueel (uiteraard in overleg met u) verweer voeren.

Mocht de verzekeringsmaatschappij (ten onrechte) dekking weigeren of valt de claim onder het verzekerde eigen risico, dan zult u zelf verweer moeten voeren. Het is dan verstandig om u in een vroeg stadium te laten begeleiden door één van onze specialisten op het gebied van Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Dit om de aansprakelijkheidsclaim af te wenden, dan wel tot een minimum te beperken.

Uw bedrijf heeft een claim

Als uw bedrijf schade heeft geleden en u deze schade op een andere partij wilt verhalen, is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met verschillende partijen en verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars. Deze zullen soms naar elkaar wijzen en/of uw claim botweg afwijzen.

Wat volgt is een juridisch steekspel met lange discussies over onder meer verjaring, klachtplicht, aansprakelijkheid, causaal verband en schadeomvang. Wie moet wat bewijzen? Welke partij is aansprakelijk of zijn meerdere partijen aansprakelijk? Moet er een deskundige worden ingeschakeld?

Dit is het terrein waarin onze gespecialiseerde advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn. Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om in de meest complexe situaties met soms een woud aan partijen en juridische standpunten en verweren ervoor te zorgen dat u op het juridische vlak ontzorgd wordt en alsnog de geleden schade vergoed krijgt.

Beroepsaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben grote expertise op het gebied van beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren zoals assurantietussenpersonen, makelaars, hypotheekadviseurs, artsen, notarissen, arbeidsdeskundigen en accountants.

Onze sectie treedt al decennialang op in heel Nederland voor verzekerden van één van de grootste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van Nederland. Ook hebben zij ruime ervaring bij het voeren van procedures bij de (tucht)rechter en geschillencommissies.

Verzekeringsrecht

Van verzekeraars en tussenpersonen wordt een hoge mate van zorg verlangd. Transparante producten en begrijpelijke informatie, daar gaat het om. Een terrein waarop onze advocaten van de sectie Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn.

Onze sectie vindt het belangrijk onze kennis en ervaringen te delen met onze cliënten. Door middel van het organiseren van seminars, interne lezingen en cursussen, alsmede door het regelmatig verzenden van nieuwsbrieven houden wij onze cliënten op de hoogte van de actuele onderwerpen en recente jurisprudentie binnen het verzekeringsrecht.

Wet financieel toezicht (Wft)

Verzekeraars en tussenpersonen staan onder streng toezicht. In hoog tempo wordt de branche overladen met nieuwe regels. Het is voor financiële instellingen als verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen bijna niet meer bij te houden. Vaak zijn de regels ook lastig te begrijpen.

Onze advocaten beschikken niet alleen over de kennis op het gebied van de Wet financieel toezicht (Wft), maar weten ook wat er in de branche leeft. Verder hebben onze advocaten toegang tot een uitgebreid (wetenschappelijk) netwerk. Zo werkt JPR nauw samen met Prof. mr. dr. Marc Hendrikse, verbonden aan de Open Universiteit Heerlen en de Universiteit van Amsterdam.

Onze advocaten adviseren financiële instellingen over allerlei vraagstukken en onderwerpen op het gebied van de Wft, zoals:

  • Zorgplicht;
  • Provisieverbod;
  • Bewaartermijn;
  • Geschiktheidstoets;
  • Intermediair wijziging;
  • Premie incasso;
  • Portefeuille recht.
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: