Menu
JPR Advocaten

Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde advocaat op het gebied van Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht? De gespecialiseerde advocaten van onze sectie Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht adviseren en procederen voor verzekeraars, bedrijven/ondernemers en particulieren op het gebied van verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Verder adviseert onze sectie financiële instellingen over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van de Wet financieel toezicht (Wft) en treden onze advocaten op voor letselschade slachtoffers.

Onze advocaten staan garant voor een praktische, oplossingsgerichte en doortastende aanpak van uw zaak. Zij beschikken over een grondige vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring. Zij brengen helder en in eenvoudige, duidelijke woorden de meest juridisch complexe zaken terug tot hun (juridische) essentie.

Een juridische procedure is niet altijd de beste oplossing. Alle advocaten binnen onze sectie zijn ervaren onderhandelaars en weten dikwijls buiten de rechter om het beste resultaat voor u te behalen. En als een schikking niet mogelijk blijkt of niet de beste oplossing is? Dan beschikt onze sectie over ruime proceservaring om deze procedure efficiënt en met het beste resultaat voor u te voeren.

Aansprakelijkheidsrecht

Is uw onderneming/bedrijf aansprakelijk gesteld? Claimt een bedrijf, een persoon of een werknemer schadevergoeding van u? Of heeft uw onderneming of bedrijf zelf (bijvoorbeeld bedrijfs-)schade geleden die u wilt verhalen op een andere partij?

U ontvangt een claim

Aansprakelijkheidsrecht is nauw verweven met het Verzekeringsrecht. Veelal zult u een claim op grond van de polisvoorwaarden moeten melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw bedrijf. Vervolgens zal uw verzekeraar, als het goed is, de claim in behandeling nemen en eventueel (uiteraard in overleg met u) verweer voeren.

Mocht de verzekeringsmaatschappij (ten onrechte) dekking weigeren of valt de claim onder het verzekerde eigen risico, dan zult u zelf verweer moeten voeren. Het is dan verstandig om u in een vroeg stadium te laten begeleiden door één van onze specialisten op het gebied van Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Dit om de aansprakelijkheidsclaim af te wenden, dan wel tot een minimum te beperken.

Uw bedrijf heeft een claim

Als uw bedrijf schade heeft geleden en u deze schade op een andere partij wilt verhalen, is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met verschillende partijen en verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars. Deze zullen soms naar elkaar wijzen en/of uw claim botweg afwijzen.

Wat volgt is een juridisch steekspel met lange discussies over onder meer verjaring, klachtplicht, aansprakelijkheid, causaal verband en schadeomvang. Wie moet wat bewijzen? Welke partij is aansprakelijk of zijn meerdere partijen aansprakelijk? Moet er een deskundige worden ingeschakeld?

Dit is het terrein waarin onze gespecialiseerde advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn. Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om in de meest complexe situaties met soms een woud aan partijen en juridische standpunten en verweren ervoor te zorgen dat u op het juridische vlak ontzorgd wordt en alsnog de geleden schade vergoed krijgt.

Beroepsaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben grote expertise op het gebied van beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren, zoals assurantietussenpersonen, makelaars, hypotheekadviseurs, artsen, notarissen, arbeidsdeskundigen en accountants.

Onze sectie treedt al decennialang op in heel Nederland voor verzekerden van één van de grootste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van Nederland. Ook hebben zij ruime ervaring bij het voeren van procedures bij de (tucht)rechter en geschillencommissies.

Verzekeringsrecht

Lijdt uw onderneming of bedrijf schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, diefstal, ziekte of arbeidsongeschiktheid van uzelf of één van uw werknemers en weigert uw verzekeraar de schade - naar uw mening ten onrechte - uit te keren of spelen er andere problemen met een
verzekeringsmaatschappij?

Onze gespecialiseerde advocaten van de sectie verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht hebben de ervaring en de deskundigheid uw probleem c.q. conflict met uw verzekeraar op te lossen.

Het Verzekeringsrecht is het terrein waarop onze advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht full time mee bezig en zeer thuis zijn.

Onze advocaten hebben een landelijk georiënteerde praktijk. Onze sectie is er trots op huisadvocaat te zijn van een aantal grote verzekeraars. Onze advocaten zijn ervaren op het terrein van onder meer de volgende verzekeringen:

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 3. Reisverzekeringen;
 4. Ziektekostenverzekeringen;
 5. Werkgeversverzekeringen voor risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 6. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen;
 7. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 8. Bouwverzekeringen;
 9. Levensverzekeringen;
 10. Pensioenverzekeringen;
 11. Motorrijtuigverzekeringen;
 12. Ongevallenverzekeringen;


Onze advocaten publiceren regelmatig op het gebied van Verzekeringsrecht en hebben toegang tot een uitgebreid (wetenschappelijk) netwerk. Zo werkt JPR in wetenschappelijk verband samen met Prof. mr. dr. Marc Hendrikse, verbonden aan de Open Universiteit Heerlen en de Universiteit van Amsterdam.

Onze ervaring is dat als een advocaat van onze sectie zich namens uw onderneming of bedrijf wendt tot uw verzekeringsmaatschappij, uw verzekeraar zijn standpunt wijzigt en alsnog overgaat tot het doen van een uitkering. Dit zonder tussenkomst van een rechter.

Mocht uw verzekeraar toch uitkering blijven weigeren, dan schuwen wij een juridische procedure zeker niet. Onze advocaten hebben namelijk ruime ervaring bij het voeren van juridische procedures tegen (her)verzekeraars en assurantietussenpersonen. Vaak gaat het daarbij over de uitleg van polisvoorwaarden en dekkingsgeschillen.

Aansprakelijkheidsrecht

Heeft u schade aan uw woning, auto, boot, caravan of inboedel of heeft u letsel opgelopen en wilt u uw schade verhalen op diegene die de schade heeft veroorzaakt?

Onze gespecialiseerde advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht hebben de ervaring en de deskundigheid u bij te staan. Onze advocaten hebben grote expertise in de behandeling van zaken op het gebied van het (beroeps-)aansprakelijkheidsrecht.

De kans is groot dat u wordt geconfronteerd met verschillende partijen en verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars die naar elkaar wijzen en/of uw claim botweg afwijzen.

Wat volgt is een juridisch steekspel over onder meer verjaring, klachtplicht, aansprakelijkheid, causaal verband en schadeomvang. Wie moet wat bewijzen? Welke partij is aansprakelijk of zijn meerdere partijen aansprakelijk? Moet er een deskundige worden ingeschakeld?

Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om door het woud van partijen en juridische verweren heen te dringen en ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt.

Verzekeringsrecht

Weigert uw verzekeraar ten onrechte uw schade, ongeacht of het nu om inbraak-, inboedel-, diefstal-, waterschade of schade aan uw woning gaat, te vergoeden? Bent u arbeidsongeschikt, maar weigert uw verzekeraar uit te keren? Heeft u andere problemen met uw verzekeraar?

Onze gespecialiseerde advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht hebben ruime ervaring en deskundigheid uw probleem of conflict met uw verzekeraar op te lossen. Onze advocaten zijn ervaren op het terrein van onder meer de volgende verzekeringen:

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 3. Reisverzekeringen;
 4. Ziektekostenverzekeringen;
 5. Werkgeversverzekeringen voor risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 6. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen;
 7. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 8. Bouwverzekeringen;
 9. Levensverzekeringen;
 10. Pensioenverzekeringen;
 11. Motorrijtuigverzekeringen;
 12. Ongevallenverzekeringen.


Het verzekeringsrecht is kortom het terrein waarop de advocaten van onze sectie meer dan thuis zijn.

Onze ervaring is dat als een advocaat van onze sectie zich namens u wendt tot uw verzekeringsmaatschappij, uw verzekeraar zijn standpunt wijzigt en u alsnog een uitkering ontvangt. Dit zonder tussenkomst van een rechter.

Mocht uw verzekeraar toch uitkering blijven weigeren, dan schuwen wij een juridische procedure zeker niet. Onze advocaten hebben namelijk ruime ervaring bij het voeren van juridische procedures tegen (her)verzekeraars en assurantietussenpersonen. Vaak gaat het daarbij over de uitleg van polisvoorwaarden en dekkingsgeschillen. Onze advocaten beschikken over uitgebreide kennis van het verzekeringsrecht en een ruime proceservaring om voor u gerechtelijke procedures of een procedures bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) met het best denkbare resultaat te voeren.

Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door:

 • een verkeersongeval;
 • een ongeval op het werk;
 • beroepsziekte;
 • een medische fout;


en wilt u deze schade op de veroorzaker verhalen c.q. claimen?

Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht hebben ruime ervaring en deskundigheid om u te helpen uw leven thuis of op het werk weer op de rit te krijgen en ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt.

Onze letselschadeadvocaten treden uitsluitend op voor letselschadeslachtoffers. Wij onderhandelen namens u met de verzekeraar over de aansprakelijkheid en de schade. Omdat wij als advocaten naar de rechter kunnen stappen, bijvoorbeeld met een zogenaamde ‘deelgeschilprocedure’, bereiken wij in de onderhandelingen het snelste en het beste resultaat voor u. Als het moet leggen we de zaak voor aan de rechter, maar dat is gelukkig bijna nooit nodig.

Onze letselschadeadvocaten:

 • doen onderzoek naar de aansprakelijkheid;
 • adviseren over de verhaalbare schade, waaronder smartengeld;
 • winnen voor u medische informatie in en laten deze door onze eigen medisch adviseur beoordelen;
 • onderhandelen namens u met de aansprakelijke partij en/of verzekeringsmaatschappij;
 • starten voor u, indien nodig, een gerechtelijke procedure.

Deskundigheid

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor kwaliteit en deskundigheid. Onze letselschade-advocaten zijn lid van de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA).

Kosten

De veroorzaker van het ongeval moet de schade, waaronder de kosten van de advocaat, vergoeden. Hierdoor kunnen onze advocaten u in de meeste gevallen kosteloos bijstaan. Het kan ook zijn dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten van de letselschadeadvocaat betaalt.

Een eerste gesprek met één van onze letselschadeadvocaten is voor u altijd gratis.

Aansprakelijkheidsrecht

Is uw onderneming/bedrijf aansprakelijk gesteld? Claimt een bedrijf, een persoon of een werknemer schadevergoeding van u? Of heeft uw onderneming of bedrijf zelf (bijvoorbeeld bedrijfs-)schade geleden die u wilt verhalen op een andere partij?

U ontvangt een claim

Aansprakelijkheidsrecht is nauw verweven met het Verzekeringsrecht. Veelal zult u een claim op grond van de polisvoorwaarden moeten melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw bedrijf. Vervolgens zal uw verzekeraar, als het goed is, de claim in behandeling nemen en eventueel (uiteraard in overleg met u) verweer voeren.

Mocht de verzekeringsmaatschappij (ten onrechte) dekking weigeren of valt de claim onder het verzekerde eigen risico, dan zult u zelf verweer moeten voeren. Het is dan verstandig om u in een vroeg stadium te laten begeleiden door één van onze specialisten op het gebied van Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Dit om de aansprakelijkheidsclaim af te wenden, dan wel tot een minimum te beperken.

Uw bedrijf heeft een claim

Als uw bedrijf schade heeft geleden en u deze schade op een andere partij wilt verhalen, is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met verschillende partijen en verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars. Deze zullen soms naar elkaar wijzen en/of uw claim botweg afwijzen.

Wat volgt is een juridisch steekspel met lange discussies over onder meer verjaring, klachtplicht, aansprakelijkheid, causaal verband en schadeomvang. Wie moet wat bewijzen? Welke partij is aansprakelijk of zijn meerdere partijen aansprakelijk? Moet er een deskundige worden ingeschakeld?

Dit is het terrein waarin onze gespecialiseerde advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn. Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om in de meest complexe situaties met soms een woud aan partijen en juridische standpunten en verweren ervoor te zorgen dat u op het juridische vlak ontzorgd wordt en alsnog de geleden schade vergoed krijgt.

Beroepsaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben grote expertise op het gebied van beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren zoals assurantietussenpersonen, makelaars, hypotheekadviseurs, artsen, notarissen, arbeidsdeskundigen en accountants.

Onze sectie treedt al decennialang op in heel Nederland voor verzekerden van één van de grootste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van Nederland. Ook hebben zij ruime ervaring bij het voeren van procedures bij de (tucht)rechter en geschillencommissies.

Verzekeringsrecht

Van verzekeraars en tussenpersonen wordt een hoge mate van zorg verlangd. Transparante producten en begrijpelijke informatie, daar gaat het om. Een terrein waarop onze advocaten van de sectie Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn.

Onze advocaten hebben een landelijk georiënteerde praktijk. Onze sectie is er trots op huisadvocaat te zijn van een aantal grote verzekeraars. Onze advocaten zijn ervaren op het terrein van onder meer de volgende verzekeringen:

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 3. Reisverzekeringen;
 4. Ziektekostenverzekeringen;
 5. Werkgeversverzekeringen voor risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 6. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen;
 7. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 8. Bouwverzekeringen;
 9. Levensverzekeringen;
 10. Pensioenverzekeringen;
 11. Motorrijtuigverzekeringen;
 12. Ongevallenverzekeringen;


Onze advocaten hebben ruime ervaring bij het voeren van juridische procedures voor (her)verzekeraars en assurantietussenpersonen. Vaak gaat het daarbij over de uitleg van
polisvoorwaarden, verzwijging, opzettelijke misleiding (fraude), risicoverzwaring, verval van recht clausules, premiebetaling en verjaring.

Verder adviseert onze sectie verzekeraars ook over onderwerpen zoals het opstellen van
polisvoorwaarden, (vermoeden van) verzekeringsfraude en persoonlijk onderzoek naar verzekerden.

Onze advocaten publiceren regelmatig op het gebied van Verzekeringsrecht en hebben toegang tot een uitgebreid (wetenschappelijk) netwerk. Zo werkt JPR nauw samen met Prof. mr. dr. Marc Hendrikse, verbonden aan de Open Universiteit Heerlen en de Universiteit van Amsterdam.

Onze sectie vindt het belangrijk onze kennis en ervaringen te delen met onze cliënten. Door middel van het organiseren van seminars, interne lezingen en cursussen, alsmede door het regelmatig verzenden van nieuwsbrieven houden wij onze cliënten op de hoogte van de actuele onderwerpen en recente jurisprudentie binnen het verzekeringsrecht.

Wet financieel toezicht (Wft)

Verzekeraars en tussenpersonen staan onder streng toezicht. In hoog tempo wordt de branche overladen met nieuwe regels. Het is voor financiële instellingen als verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen bijna niet meer bij te houden. Vaak zijn de regels ook lastig te begrijpen.

Onze advocaten beschikken niet alleen over de kennis op het gebied van de Wet financieel toezicht (Wft), maar weten ook wat er in de branche leeft. Verder hebben onze advocaten toegang tot een uitgebreid (wetenschappelijk) netwerk. Zo werkt JPR nauw samen met Prof. mr. dr. Marc Hendrikse, verbonden aan de Open Universiteit Heerlen en de Universiteit van Amsterdam.

Onze advocaten adviseren financiële instellingen over allerlei vraagstukken en onderwerpen op het gebied van de Wft, zoals:

 • Zorgplicht;
 • Provisieverbod;
 • Bewaartermijn;
 • Geschiktheidstoets;
 • Intermediair wijziging;
 • Premie incasso;
 • Portefeuille recht.
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: