Menu
JPR Advocaten

Verzekeringsrecht

Lijdt uw onderneming of bedrijf schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, diefstal, ziekte of arbeidsongeschiktheid van uzelf of één van uw werknemers en weigert uw verzekeraar de schade - naar uw mening ten onrechte - uit te keren of spelen er andere problemen met een verzekeringsmaatschappij?

Onze gespecialiseerde advocaten van de sectie verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht hebben de ervaring en de deskundigheid uw probleem c.q. conflict met uw verzekeraar op te lossen.

Onder het verzekeringsrecht vallen ook de CAR-verzekering, brandverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ervaren verzekeringsrechtadvocaten

Het verzekeringsrecht is het terrein waarop onze advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht fulltime mee bezig en zeer thuis zijn. Onze advocaten hebben een landelijk georiënteerde praktijk. Onze sectie is er trots op huisadvocaat te zijn van een aantal grote verzekeraars. Onze advocaten zijn ervaren op het terrein van onder meer de volgende verzekeringen:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 • Reisverzekeringen;
 • Ziektekostenverzekeringen;
 • Werkgeversverzekeringen voor risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen;
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen;
 • Bouwverzekeringen;
 • Levensverzekeringen;
 • Pensioenverzekeringen;
 • Motorrijtuigverzekeringen;
 • Ongevallenverzekeringen.

Uitgebreid netwerk

Onze advocaten publiceren regelmatig op het gebied van Verzekeringsrecht en hebben toegang tot een uitgebreid (wetenschappelijk) netwerk. Zo werkt JPR in wetenschappelijk verband samen met Prof. mr. dr. Marc Hendrikse, verbonden aan de Open Universiteit Heerlen en de Universiteit van Amsterdam.

Verzekeraar keert alsnog uit

Onze ervaring is dat als een advocaat van onze sectie zich namens uw onderneming of bedrijf wendt tot uw verzekeringsmaatschappij, uw verzekeraar zijn standpunt wijzigt en alsnog overgaat tot het doen van een uitkering. Dit zonder tussenkomst van een rechter.

Mocht uw verzekeraar toch uitkering blijven weigeren, dan schuwen wij een juridische procedure zeker niet. Onze advocaten hebben namelijk ruime ervaring bij het voeren van juridische procedures tegen (her)verzekeraars en assurantietussenpersonen. Vaak gaat het daarbij over de uitleg van polisvoorwaarden en dekkingsgeschillen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: