Menu
JPR Advocaten

Handel & Logistiek

De specialisten van JPR adviseren over alle aspecten van het handelsverkeer. Het handelsverkeer kenmerkt zich door haar korte (verjarings)termijnen, meer-partijenverhoudingen en haar internationale dimensie. De wet- en regelgeving die op de handel en logistiek van toepassing is, is vaak complex, niet in de laatste plaats door de invloed van verdragen en Europese regelgeving.

Zij stellen contracten en algemene voorwaarden op, beoordelen uw huidige versies en adviseren hoe deze het best in uw praktijk in te passen. Hun expertise strekt zich uit tot alle modaliteiten van het vervoer, zoals over weg, spoor en binnenwater. Zij assisteren en adviseren verder onder meer over:

  • aansprakelijkheid wanneer goederen niet, te laat of beschadigd aankomen;
  • expeditie;
  • opslag;
  • physical distribution;
  • agentuur;
  • transportgerelateerde verzekeringen.Alhoewel de insteek is om procedures zoveel mogelijk te voorkomen, hebben de specialisten van JPR ruime ervaring in het voeren van procedures bij zowel rechtbanken, gerechtshoven als nationale en internationale arbitrage-instituten. Daarnaast kunnen zij u van dienst zijn in spoedeisende aangelegenheden bij het leggen van beslagen, het opheffen ervan en het voeren van kortgedingen.


Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: