Menu
JPR Advocaten

Civiel bouwrecht

Het bouwrecht ligt op de grens van het civiele recht en het bestuursrecht. Civiel recht wordt ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd en regelt de verhoudingen tussen (natuurlijke en/of rechts)personen onderling. In het bestuursrecht is altijd de (lokale) overheid betrokken. Het bouwrecht onderscheidt zich in civiel bouwrecht en bestuursrechtelijk bouwrecht.

Civiel bouwrecht omvat het hele traject van de (ver)werving van (bouw)grond, projectontwikkeling, het ontwerp, en de uitvoering van het ontwerp, de oplevering van het gebouwde, de eindafrekening, onderhoud en garanties en zo meer.

De uitvoering van het werk wordt veelal (juridisch) vastgelegd in de overeenkomst van aanneming van werk, maar er komen ook andere contractsvormen voor waarbij meerdere onderdelen van het bouwproces worden gecombineerd; de zogenaamde geïntegreerde contracten. Een voorbeeld hiervan is het DBFM-contract (Design, Build, Finance Maintain).

Voor de afspraken die partijen in het bouwproces maken zoals de bouwovereenkomst gelden wettelijke regels, maar met name worden de contractuele relaties in de bouw beheerst door voorwaarden en regelingen zoals de UAV 1989 en 2012, UAV-gc 2005, DNR, STABU, ALIB 2007, RAW.

Professionele deelnemers aan het bouwproces zijn bekend met alle technisch inhoudelijke aspecten hiervan, maar blijken regelmatig minder bekend met de juridische aspecten. Ter voorkoming van problemen achteraf kan het dus verstandig zijn dat u zich, vóórdat u contracteert, laat adviseren door een advocaat, specialist in het (civiel) bouwrecht. Als het leed al is geschied en u in een procedure dreigt terecht te komen, dan bent u bij die advocaat eveneens aan het juiste adres.

Civiel bouwrecht omvat (kort gezegd) het traject vanaf het verwerven van de grond tot het moment “het werk van stoffelijke aard” is opgeleverd. Bij een “werk van stoffelijke aard” kan gedacht worden aan gebouwen en huizen, maar ook bijvoorbeeld aan het aanleggen van een weg. Nadat een werk gereed is, wordt deze opgeleverd. De aannemer en de opdrachtgever controleren het tot stand gebrachte werk en stellen vast welke onderdelen zijn goedgekeurd en welke onderdelen nog kleine aanpassingen behoeven. Nadat het werk is goedgekeurd c.q. is opgeleverd, kan nog een onderhoudsperiode of een garantietermijn lopen.

Voor de particulier die niet regelmatig te maken heeft met het bouwproces, bijvoorbeeld een particulier die zijn woning laat uitbouwen, zijn de juridische aspecten veelal onbekend. Ter voorkoming van problemen achteraf is het verstandig dat u zich voor de aanvang van de werkzaamheden goed laat informeren. Onze bouwrecht advocaten kunnen u goed adviseren over de risico’s, maar denken ook graag mee om een bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ook als de problemen pas tijdens het bouwproces aan de orde komen, staan onze advocaten u graag terzijde.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: