Menu
JPR Advocaten

Sociaal plan

Een reorganisatie gaat veelal gepaard met onrust en onzekerheid. Door het opstellen van een sociaal plan kunnen deze zorgen worden beperkt. In een sociaal plan worden afspraken gemaakt over de gevolgen van de reorganisatie en hoe deze moeten worden opgevangen. Er staan onder andere afspraken in over welke werknemers herplaatst zullen worden, welke functies binnen de organisatie kunnen blijven bestaan en de eventuele vergoeding waarvoor de ontslagen werknemers in aanmerking komen. Voor het opstellen van een sociaal plan geldt geen wettelijke verplichting, maar in een cao kunnen hierover wel afspraken zijn gemaakt. De leden van het team arbeidsrecht kunnen voor u het sociaal plan opstellen en onderhandelen over de inhoud van het sociaal plan.

Herplaatsingsmogelijkheden

Het in kaart brengen van de herplaatsingsmogelijkheden is daarbij ook van belang. Het UWV stemt namelijk pas in met een reorganisatie, als er geen mogelijkheden meer zijn om boventallige werknemers te herplaatsen binnen een redelijke termijn in een andere passende functie binnen de eigen onderneming. Als redelijk termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor een werkgever. De termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer. Is er binnen de eigen onderneming geen herplaatsingsmogelijkheid? Outplacement kan dan nog een oplossing bieden. Dit houdt in dat de werkgever ondersteuning biedt bij het vinden van een nieuwe baan aan de werknemers die met ontslag worden geconfronteerd.

UWV procedure

Indien blijkt dat de arbeidsplaatsen van werknemers structureel komen te vervallen wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen en er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden, dan kan de UWV procedure in gang worden gezet. Wanneer het ontslag via een UWV procedure gevoerd zal worden, kunnen wij in deze procedure de stukken voor u opstellen, inhoudelijk verweer voeren en u uiteraard ook bijstaan.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Sociaal plan
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: