Menu
JPR Advocaten

Reorganisatieplan

Een goede voorbereiding bij een reorganisatie is cruciaal. Wordt de reorganisatie niet goed (genoeg) voorbereid, dan bestaat het risico op vertraging, afwijzing van de ontslagaanvragen bij het UWV of zelfs vernietiging van de al gerealiseerde beëindigingen. Daarom is het aan te bevelen om een reorganisatieplan op te stellen met bijbehorende realistische planning.

Daarnaast is het verstandig de ondernemingsraad en vakbonden tijdig mee te nemen in het voornemen om te reorganiseren. Deze moeten op een zodanig tijdstip worden betrokken bij het besluit dat het gegeven advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het voorgenomen besluit. Wanneer niet op voorhand advies is gevraagd terwijl dat wel verplicht is, dan is de ontslagaanvraag te voorbarig geweest en zal de ontslagaanvraag direct worden geweigerd door het UWV.

In de voorbereidingsfase van een reorganisatie staat het maken van een reorganisatieplan dus centraal. De te volgen ontslagaanvragen moeten onderbouwd worden. Daarbij is het van belang dat de ernst van de bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden duidelijk worden en daarmee de noodzaak van de te nemen maatregelen. Ook moet in het plan beschreven worden welke kostenbesparende maatregelen er al zijn getroffen en hoe de nieuwe maatregelen de organisatie kunnen versterken en/of verbeteren.

Beoordeling door het UWV

Bij de beoordeling van een reorganisatie zal het UWV rekening houden met de regels zoals neergelegd in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het is daarom belangrijk om de benodigde informatie over de ontslagaanvragen te verzamelen. Het UWV heeft een Handleiding ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen opgesteld. Daarin is overzichtelijk weergegeven welke informatie en stukken bij een ontslagaanvraag aangeleverd moeten worden. Deze informatie moet daarna verwerkt worden in een voorlopig reorganisatiebesluit.

Vraag hulp aan onze experts

Bij het opstellen van een reorganisatieplan en/of adviesaanvraag wordt veel informatie gevraagd. Het vereist immers maatwerk. Het team arbeidsrecht van JPR Advocaten kunnen voor u een reorganisatieplan en/of adviesaanvraag opstellen. Daarnaast kunnen de leden van het team ook de ondernemingsraad bijstaan en hen adviseren hoe ze om moeten gaan met een adviesaanvraag, bijvoorbeeld door het stellen van vragen voorafgaand aan of tijdens de overlegvergadering en het opstellen van een advies.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Reorganisatieplan
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: