Menu
JPR Advocaten

Ontslag

Het laatste onderdeel van de reorganisatie is de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Er moet een redelijke grond zijn voor ontslag. Bij een reorganisatie zal het gaan om gewijzigde bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden. De werkgever zal daarvoor een ontslagvergunning bij het UWV moeten aanvragen. Het UWV zal bepalen of de omstandigheden in die mate aannemelijk zijn, dat het van de werkgever niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst langer in stand blijft, dat het ontslag gegrond is.

Ontslagvolgorde

Voordat (enkele) werknemers ontslagen kunnen worden, zal eerst de ontslagvolgorde bepaald moeten worden. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen zal het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Dat houdt in dat moet worden gekeken welke werknemer eerst voor ontslag in aanmerking komt. Daarbij worden de werknemers in leeftijdscategorieën ingedeeld en binnen elke leeftijdsgroep zal de werknemer met het kortste dienstverband eerst voor ontslag in aanmerking komen. Ook wordt rekening gehouden met de uitwisselbare functies. Is een functie uitwisselbaar, bijvoorbeeld omdat de functies vergelijkbaar zijn vanwege de inhoud, kennis of vaardigheden, dan moet binnen die functiegroep het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. De leden van het team kunnen de afspiegeling voor de organisatie uitwerken. Indien de werknemer niet eens is met de wijze van afspiegeling kunnen wij uitleg geven over hoe de afspiegeling tot stand is gekomen.

Wet Melding Collectief Ontslag

Wanneer de ontslagvolgorde bekend is, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Betreft het ontslag meer dan 20 werknemers binnen drie maanden? In dat geval is het voor de werkgever van belang dat hij nagaat of de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is. Wordt aan de voorwaarden voldaan voor collectief ontslag, dan moet de werkgever een melding maken bij het UWV van het voornemen van het collectief ontslag. We kunnen tevens voor u de correspondentie voeren omtrent de WMCO-melding.

Vaststellingsovereenkomst

Zijn beide partijen het eens met de beëindiging van het dienstverband? Zij kunnen er dan voor kiezen om dit vast te leggen in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Het UWV hoeft voor die situatie geen toestemming te geven. Wij kunnen voor u onderhandelen en/of u bijstaan bij het opstellen van deze overeenkomst.

Wilt u meer weten over de te nemen stappen bij een reorganisatie? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een sociaal plan? Of wenst u te sparren met een van onze ervaren arbeidsrechtadvocaten over dit onderwerp? Neem dan contact op met JPR Advocaten. Wij helpen u graag verder!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Ontslag
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: