Menu
JPR Advocaten

Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy

Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy

Onze sectie Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy adviseert o.a. over innovatie, creativiteit en identiteitsbescherming. Voor de simpelste ideeën of de meest complexe samenwerkingsvormen kunt u bij onze sectie IE/ICT/Privacy terecht. Voor ieder terrein hebben wij de juiste specialist. Wij benoemen belangrijke verschillen tussen het intellectueel eigendoms-, ICT- en Privacyrecht. Meer informatie vindt u op onze specifieke pagina’s die u via de links kunt raadplegen.

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) beschermt de creatieve ideeën, technische uitvindingen en de reputatie van ondernemingen en particulieren. Vaak gaat het om uitvindingen, producten, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Een rechthebbende kan optreden tegen inbreuk op zijn IE-rechten. Dat kan leiden tot een verbod, maar ook tot schadevergoeding en andere rechtsmaatregelen; zoals de vernietiging van de inbreukmakende voorraad. Er is geen sprake van inbreuk bij de aanwezigheid van een licentie of een wettelijke uitzonderingsgrond. Meer informatie vindt u op onze pagina Intellectueel Eigendomsrecht.

Soorten IE-rechten
IE-rechten zijn te onderscheiden in de volgende rechtsgebieden:Samenloop met andere rechtsgebieden
Het IE-recht biedt niet altijd de gewenste bescherming of kan zijn verlopen. In zulke gevallen bieden soms andere rechtsgebieden de gewenste bescherming voor een product, idee of reputatie. Denk bijvoorbeeld aan de slaafse nabootsingsleer, het reclamerecht, onrechtmatige publicaties, oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame, vergelijkende reclame of het ongeoorloofde mededingingsrecht.

ICT-recht

Het ICT-recht (Informatie, Communicatie en Technologierecht) ziet vooral op civiele vraagstukken waar ondernemers in de IT-branche mee te maken krijgen. Het is geen apart rechtsgebied met een eigen ‘ICT-wet’, maar een verzameling van meerdere rechtsgebieden. Vaak is het ICT-recht een combinatie van het contractenrecht, ondernemingsrecht en het IE-recht. Deze leerstukken moeten echter ook op de digitalisering van de samenleving worden toegepast en kennen soms speciale uitzonderingen voor ICT-projecten. Hierdoor vergt het ICT-recht een brede kennis, maar niet alleen op het juridische terrein. Om de taal van de IT-dienstverlener te kunnen spreken, houden onze advocaten ook de ontwikkelingen in de IT-branche in de gaten.

De werkzaamheden van onze advocaten ICT-recht zijn heel divers. Denk aan het opstellen van commerciële IT-contracten, zoals een Service Level Agreement (SLA), SaaS-overeenkomst, licentieovereenkomsten of samenwerkingscontracten bij de ontwikkeling of implementatie van software. Ook staan zij u graag bij in geschillen over deze contracten, het einde van een samenwerking of overnames in de IT-branche. Men ontkomt vaak ook niet aan het privacyrecht bij ICT-vraagstukken wanneer zich een beveiligingslek voordoet.

Privacyrecht

Het privacyrecht is sinds de komst van de AVG steeds belangrijker en actueler. Ondernemers met een website ontkomen bijna niet meer aan Privacy Statements, Cookieverklaringen en verwerkersovereenkomsten. Wij adviseren verder ook over:


Het privacyrecht speelt ook een belangrijke rol bij het delen van persoonsgegeven tussen organisaties. Het delen van persoonsgegevens speelt vaak een rol bij woningcorporaties bij de aanpak van woonoverlast. Pas wanneer concrete afspraken zijn gemaakt over de wijze van verwerking, grondslagen en de doelen voor verwerking, is het delen van persoonsgegevens toegestaan. Deze afspraken worden veelal in een convenant worden verwerkt.

Het privacyrecht loopt vaak ook samen met andere rechtsgebieden wanneer sprake is van een schending van de privacy. Denk aan onrechtmatige publicaties op het internet en het portretrecht.

IE/ICT/Privacy

Onze advocaten IE/ICT/Privacy hebben ruime ervaring in het behandelen van complexe leerstukken en houden de relevante (digitale) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voor meer informatie over het intellectueel eigendomsrecht, het ICT-recht en het privacyrecht kunt u onze verdiepingspagina’s raadplegen of contact opnemen met onze advocaten Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: