Menu
JPR Advocaten

Medezeggenschap en ondernemingsraden

Medezeggenschap is een aparte specialisatie binnen het arbeidsrecht die is gericht op de ondernemingsraden. Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad (OR), ook wel een medezeggenschapsraad genoemd, in te stellen. Een OR heeft op grond van de WOR diverse rechten. Deze medezeggenschapsrechten kunnen behoorlijk ingrijpen in de besluitvormingsprocessen van organisaties. De gespecialiseerde advocaten van JPR kunnen u van dienst zijn op elk van deze gebieden. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de volgende onderwerpen:

Adviesrecht Ondernemingsraad (artikel 25 WOR)

Eén van de belangrijkste rechten op het gebied van medezeggenschap is het adviesrecht van de OR. Artikel 25 WOR somt de onderwerpen waar het adviesrecht van de OR allemaal op ziet op. Hierbij valt te denken aan reorganisaties, overnemen van een andere organisatie of verhuizing van de organisatie.

Beroepsrecht (artikel 26 WOR)

Voorgenomen besluiten waarbij de OR een adviesrecht heeft, moeten tijdig ter advisering voorgelegd te worden aan de OR. Wanneer de OR negatief adviseert, dient de ondernemer vervolgens de uitvoering van zijn besluit een maand op te schorten. Heeft de OR geen beroep ingesteld bij de Ondernemerskamer, dan kan het besluit na deze maand wachttijd worden doorgevoerd.

Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)

Het instemmingsrecht ziet op besluiten over veranderingen, vaststellingen en intrekkingen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld ook aan besluiten over pensioenverzekeringen, ziekteverzuim en ontslagbeleid. Voor het doorvoeren van een besluit is de toestemming van de OR vereist. Geeft de OR geen toestemming, dan kan uiteindelijk de kantonrechter nog om toestemming worden gevraagd.

Overlegrecht (artikel 23 e.v. WOR)

Tenminste twee keer per jaar dient een overlegvergadering plaats te vinden. Tijdens de vergadering is de ondernemer gehouden de OR te informeren over de gang van zaken binnen de onderneming en eventuele besluiten die hij in voorbereiding heeft.

Ondernemingsraden in concerns

Ondernemingsraden kunnen medezeggenschap op meerdere niveaus binnen een concern uitoefenen. Zo kan een concern voor iedere onderneming een aparte ondernemingsraad en/of een overkoepelende centrale ondernemingsraad hebben. Ook bestaan groepsondernemingsraden voor een groep binnen een concern.

Medezeggenschapsraden voor specifieke markten

Voor bepaalde markten bestaan specifieke medezeggenschapsraden. Deze medezeggenschapsraden zijn niet altijd hetzelfde als ondernemingsraden, maar kunnen soms naast elkaar bestaan. Denk bijvoorbeeld aan cliëntenraden in de zorg of universiteits-/studentenraden in het onderwijs. Ook is het mogelijk om vrijwillig medezeggenschapsraden in te stellen.

Ervaren advocaten medezeggenschap en ondernemingsraden

De advocaten van JPR hebben veel bedrijven en instellingen, maar ook ondernemingsraden begeleid bij medezeggenschapstrajecten. Zij worden vaak al betrokken aan het begin van een advies- of instemmingstraject. Naast de adviserende rol in het voortraject kunnen zij u ook bijstaan in een procedure bij de rechter.

Ook bieden de advocaten van JPR cursussen aan ter verbreding van de kennis van de rechten en verplichtingen op het gebied van medezeggenschap. De cursussen worden zowel gegeven aan ondernemers als aan ondernemingsraden. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Medezeggenschap en ondernemingsraden
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: